Nieuws

Ven­ti­lus — Getrof­fen bedrij­ven: ga als­nog voor ondergronds”

2023-03-13 00:00:00 - Ventilus - Getroffen bedrijven: "ga alsnog voor ondergronds"

Involte vzw, dat West-Vlaamse bedrijven verenigt die wellicht onder het Ventilus-tracé zullen liggen, roept de Vlaamse regering nogmaals op om te kiezen voor ondergronds.

De Vlaamse regering brengt het Ventilusdossier nu vrijdag of de week daarna op de agenda. Vorig jaar koos ze voor een grotendeels bovengronds tracé, maar de regering vraagt wel een steviger pakket aan flankerende maatregelen voor wie getroffen wordt.

Pas wanneer die maatregelen er zouden zijn zou ze het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de hoogspanningslijn goedkeuren. “We vragen aan de federale regering om dat pakket te herbekijken en onteigening en herlocatie te voorzien bij een ongezonde situatie,” zegt Ignace Vandewalle van Involte.

“Op het overlegcomité vorige maand hebben de federale regering en minister Van der Straeten enkel nota genomen nam van de ‘eis’ van de Vlaamse regering,” zegt Vandewalle. “Concrete acties waren er niet.”

Pas later

“We stellen trouwens vast dat de Tender voor de bouw van het eerste windmolenpark van de Prinses Elisabethzone uitgesteld is,” weet Vandewalle. Zo zou het eerste en kleinste windmolenpark pas operationeel zijn tegen 2029. “Tegen 2031 ten vroegste is de Ventiluslijn écht nodig,” rekenen ze bij Involte uit.

"Onverantwoord"

“Aangezien de Duitse professor Westerman aangaf dat de technologie voor een netwerk van ondergrondse kabels op gelijkstroom vanaf 2030 vrijelijk beschikbaar zou zijn, zou het onverantwoord zijn van om even welke regering om nu te kiezen voor een technologie waar op zijn minst twijfel over de gezondheidsrisico’s bestaat.”

Lees hier alles over het Ventilusdossier

Jeroen Vercruysse

jeroen.vercruysse@focus-wtv.be

Jeroen Vercruysse