Nieuws

Ven­ti­lus: Defi­ni­tief tra­cé in febru­a­ri” (Demir)

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

"Wellicht in februari zullen we een definitief tracé kunnen kiezen voor de Ventilus-hoogspanningslijn". Dat heeft Minister Zuhal Demir gezegd in het Vlaams parlement op een vraag van Carmen Ryheul (Vlaams Belang).

Morgen komt het dossier op de Vlaamse regering. "Daar zullen we bepaalde tracés aanduiden en die worden onderzocht in een milieu-effectenrapport. Pas in februari zullen we het definitieve tracé kunnen vastleggen waar we zo weinig mogelijk mensen en bedrijven raken", zei de minister.

"Ondergrondse piste niet opgeven"

De Vlaamse regering buigt zich dus morgen over het Ventilus-dossier. Het nieuwe rapport van de Duitse professor Westermann heeft de consensus over de bovengrondse piste vergroot, al blijft er binnen regeringspartij CD&V wel protest opborrelen.

Zo wil Vlaams parlementslid en burgemeester van Ledegem Bart Dochy de ondergrondse piste nog niet helemaal opgeven. "Het zou de Vlaamse regering sieren mocht ze even geduld hebben om te luisteren naar de bezorgdheden die er bij de burgemeesters overblijven".

Na het nieuwe rapport van de Duitse expert Dirk Westermann is het voor regeringspartijen Open VLD en N-VA duidelijk: het Ventilus-project in West-Vlaanderen - de hoogspanningslijn die nodig is om de elektriciteit van windparken op zee aan land te brengen - moet bovengronds omdat dit gewoon de enige werkbare oplossing is.

Ook voor oppositiepartijen Groen en Vooruit is de zaak duidelijk en moet de regering de knoop doorhakken. Alleen oppositiepartij Vlaams Belang zit op een andere lijn. Die partij blijft ijveren voor een ondergrondse oplossing en dringt er bij regeringspartij CD&V op aan "het been stijf te houden" en zich te blijven verzetten tegen de bovengrondse optie. Bij CD&V zou men zich niet verzetten tegen een bespreking van het dossier op de ministerraad morgen.

Morgen standpunt burgemeesters

Toch lijkt nog niet iedereen binnen CD&V zich zomaar neer te leggen bij de conclusies die getrokken worden uit het rapport-Westermann. Zo blijft Bart Dochy, burgemeester van het West-Vlaamse Ledegem, wijzen op de lokale bezorgdheden rond de gezondheidsimpact van een bovengrondse hoogspanningslijn. De CD&V'er leest in het rapport van Westermann ook dat een ondergrondse oplossing wél zou kunnen zodra de technologie beschikbaar is. Voorlopig is die technologie er niet, maar volgens Dochy kan die technologie snel evolueren.

Dochy gaat vanavond samen met de andere betrokken West-Vlaamse burgemeesters in gesprek met de Duitse expert. Morgen nemen de West-Vlaamse burgemeesters dan een standpunt in.

"Het zou de Vlaamse regering sieren mocht ze even geduld hebben om te luisteren naar de bezorgdheden die er bij de burgemeesters overblijven", aldus Dochy.

N-VA-parlementslid Bert Maertens, burgemeester van het betrokken Izegem, vindt het belangrijk dat er geluisterd is naar de lokale bezorgdheden, niet alleen van de bewoners, maar ook van de ondernemers. Hij dringt erop aan dat er niet alleen flankerend beleid komt voor de bewoners, maar ook voor de ondernemers.

Lees hier meer: Dossier Ventilus

Belga
Redactie