Nieuws

Veer­tig­tal gemeen­ten ken­nen bepaal­de gezins­toe­la­ges auto­ma­tisch toe

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

In de toekomst zullen gezinnen niet langer zelf geboortepremies moeten aanvragen, maar zal dat automatisch gebeuren door de gemeente. Dat is nu al het geval in Wingene, dat samen met 43 andere gemeenten, in een proefproject is gestapt.

Dankzij de verdere digitalisering van de administratie zou dat ook moeten lukken voor een pak andere premies. Tot nu toe moesten gezinnen zelf een geboortepremie aanvragen, of een toelage voor een kind met een beperking. Maar veel gezinnen vielen daardoor uit de boot. In Wingene gaat dat al vlug over tien gezinnen per jaar.

Vlaams parlementslid Brecht Warnez uit Wingene: "We zien dat niet iedereen die premie aanvraagt, of niet weet dat die premie daar is. Het zijn heel vaak net de kwetsbaren die die premie niet aanvragen, of niet krijgen. Het is heel belangrijk dat iedereen die recht heeft op die premie die ook krijgt, en zo weinig mogelijk werk daaraan heeft."

Family Proef

En dus gaat Wingene in een pilootproject die premie automatisch toekennen. "Het gaat om een intelligente manier van databeheer. Wij stellen de data die we hebben van mensen in kwetsbare situaties ter beschikking aan het lokale bestuur met één doel. Dat ze aanvullende premies of andere voordelen ook automatisch kunnen uitbetalen. In het verleden stelden we vast dat mensen wel recht hebben op een sociaal voordeel, maar het niet weten, en dan toch datgene waar ze recht op hebben mankeren. Als je dan in een financieel moeilijke situatie leeft, dan is het nog erger dat je de extra middelen niet krijgt, omdat je het niet weet."

Het is de bedoeling dat dit systeem over heel Vlaanderen wordt uitgerold, en ook wordt uitgebreid naar andere premies. "Het gaat om het oplijsten van mensen die recht hebben op een sociale toeslag. En we gebruiken daarvoor de kinderbijslag. Je ziet wie recht heeft op die extra kinderbijslag, omdat je financieel kwetsbaar bent. Ik sluit niet uit dat het op termijn, afhankelijk van wat de gemeente wil bereiken, voor meerdere zaken kan gebruikt worden."

De Vlaamse overheid trekt 500.000 euro uit voor het project "Family Proef". Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Met Gemeente-zonder-gemeentehuis zetten we de digitale versnelling verder in. Dat 44 gemeenten samen dit project indienden zorgt voor een versnelde uitrol in Vlaanderen. In totaal investeren we 34,5 miljoen euro in 61 verschillende projecten over heel Vlaanderen waar 178 steden en gemeenten bij betrokken zijn. Op deze manier zorgen we voor een betere lokale digitale dienstverlening.”

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits: “Ik moedig alle steden en gemeenten in Vlaanderen aan om het voorbeeld van Wingene te volgen. De gemeente springt duidelijk op de digitale trein ten voordele van de inwoners. Vlaamse steden en gemeenten betalen namelijk vaak eigen lokale toelagen uit in het kader van hun gezinsbeleid. Het is voor hen niet altijd eenvoudig om alle gezinnen die er recht op hebben te bereiken Daarom willen we enerzijds inzetten op een structurele gegevensdeling vanuit Opgroeien, waarbij steden en gemeenten op een veilige manier kunnen opvragen welke gezinnen bepaalde toelagen via het Groeipakket ontvangen."

Redactie