Nieuws

Sym­bool voor wat moge­lijk is bij samen­wer­king”: Zorg­groep tevre­den over samen­wer­king met leer­lin­gen VTI

Squatina02

Zorgaanbieder Squatina uit Oostende kijkt tevreden terug op de samenwerking met VTI Oostende. Leerlingen van het vijfde en zesde jaar 'schilderen en decoratie' hebben er een opdracht volbracht, maar tegelijk ook een goed contact gehad met de bewoners.

De leerlingen en hun praktijkleerkrachten hebben de gemeenschappelijke ruimtes gerenoveerd. "De werkzaamheden, uitgevoerd binnen de lesuren en het schoolprogramma, boden een unieke kans voor interactie tussen bewoners en leerlingen," zeggen ze bij Squatina.

"Zo vertelde Els, een bewoner van ADL Cluster, hoezeer zij het waardeerde om de leerlingen te leren kennen en zelfs spontaan hulp kreeg bij het dragen van haar boodschappen. Ook Marie-Claude kwam de leerlingen nog haar felicitaties overbrengen en kijkt met warme gevoelens terug." 

"Het feit dat de leerlingen haar met haar roepnaam Coco en ook naar haar hondje Chopin vroegen, toont aan dat wij ook in onze indirecte doelstellingen met glans geslaagd zijn."

vzw Squatina, Oostende

De samenwerking met het VTI heeft de banden tussen de bewoners en de bredere gemeenschap versterkt, zegt Squatina.

Jeroen Vercruysse

jeroen.vercruysse@focus-wtv.be

Jeroen Vercruysse

Kies West 24

Volg alles live over de Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen op 9 juni.