Nieuws

Straks min­der poli­tie­zo­nes in West-Vlaanderen?

2023-02-15 00:00:00 - Straks minder politiezones in West-Vlaanderen?

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden wil het aantal politiezones verminderen. Van de 184 zones in ons land wil ze naar 40. Dat zegt ze in het weekblad Knack. In West-Vlaanderen zijn er nu nog 19 politiezones.

Voor de CD&V-minister zijn de huidige zones niet uitgerust voor de huidige problemen, die vaak grensoverschrijdend zijn: "Denk maar aan drugssmokkel, cybercrime en mensenhandel. Maar ook specialisaties in bijvoorbeeld intrafamiliaal geweld of zedenfeiten liggen meer voor de hand op grotere schaal. Die vereisen een andere benadering dan een fietsdiefstal."

Verlinden benadrukt dat de wijkcommissariaten en de wijkinspecteurs nodig blijven: "Zij zijn de ogen en oren op het terrein en kunnen voortekenen van jeugddelinquentie, huiselijk geweld of zelfs terrorisme soms sneller opvangen. Een oude vrouw die van haar handtas wordt beroofd, moet snel en dicht bij huis hulp krijgen.”

Klein commissariaat

“Zelfs kleine commissariaten in winkelcentra zijn een optie. Of digitaal aangifte doen bij een inspecteur." Ze verwijst naar de Limburgse zone Carma, waar mensen op verschillende plaatsen aangifte kunnen doen via beeldschermen, waarmee ze in contact komen met een echte inspecteur.

Geen besparing

Voor Annelies Verlinden gaat het niet om een besparingsoperatie: "Dankzij de schaalvergroting en efficiëntere besteding van de middelen zullen we meer kunnen doen met hetzelfde budget. Ook gevoelige politiedata zullen we beter kunnen beschermen in grotere systemen".

In West-Vlaanderen zijn er op dit ogenblik 19 politiezones, er werken meer dan drieduizend mensen. De plannen voor een samensmelting van politiezones zijn niet nieuw. Ook premier De Croo opperde het idee al, provinciegouverneur Carl Decaluwé pleitte toen voor vier politiezones in West-Vlaanderen, gelijklopend met de hulpverleningszones van de brandweer.

Lees ook:

Jeroen Vercruysse

jeroen.vercruysse@focus-wtv.be

Jeroen Vercruysse