Nieuws

Soci­a­le huur­ders gecon­tro­leerd op eigen­dom in bui­ten­land, 1 per­soon loopt tegen lamp

2022-11-25 00:00:00 - Sociale huurders gecontroleerd op eigendom in buitenland, 1 persoon loopt tegen lamp

Uit cijfers van Vlaams Minister van Wonen Matthias Diependaele blijkt dat bij de helft van de gecontroleerde sociale huurders een eigendom in het buitenland wordt vastgesteld waardoor zij geen recht blijken te hebben op een sociale woning.

Ook in Kortrijk wordt er gecontroleerd. Zowel Wonen Regio Kortrijk als sociaal verhuurkantoor De Poort maken werk van effectieve controles. Zo liet Wonen Regio Kortrijk deze week het contract ontbinden van een van haar huurders.

Huisvestingsmaatschappij Wonen Regio Kortrijk werkte met een eigen controleprocedure. Die stelt onder meer dat er bij een ernstig vermoeden van eigendom in het buitenland een dossier opgestart wordt met een externe onderzoeksfirma. Die doet eerst vooronderzoek en tracht in kaart te brengen welke onroerende goederen de huurder heeft en maakt een beschrijving van het eigendom (woning, bouwgrond, landbouwgrond, handelspand…). Het is op basis van de conclusies van dat vooronderzoek dat er kan beslist worden tot een formeel onderzoek met als mogelijke consequentie dat het contract ontbonden kan worden.

Geen heksenjacht

Het afgelopen jaar voerde Wonen Regio Kortrijk effectief controles uit. Zo zijn er momenteel 6 positieve vooronderzoeken binnen waarvan 3 resulteerden in positieve effectieve onderzoeken. In 1 van die 3 onderzoeken ten gronde viel deze week dus een uitspraak. “De huurder bleek een eigendom te bezitten in het buitenland wat in strijd is met ons huurdersreglement. Concreet is het zo dat het contract van de huurder gerechtelijk ontbonden werd en dat de sociale korting waarvan de huurder sinds 2015 genoot, nu teruggevorderd wordt.”, zo stelt voorzitster Veronique Decaluwé.

“We hebben nooit de bedoeling gehad om een heksenjacht te ontketenen. We mogen niet steeds uitgaan van het kwade van de mens. Anderzijds is het wel zo dat we een reglement hebben en dat moet gevolgd worden. Als blijkt dat mensen dat reglement niet respecteren, dan grijpen we in, zoals deze week gebeurd is. We zullen blijven toezien op het correct naleven van het reglement.”

Ben Storme