Nieuws

Reor­ga­ni­sa­tie bij zorg­in­stel­ling Domi­niek Savio: onze wer­kings­mid­de­len zijn al vijf­tien jaar niet verhoogd”

Dominiek Savio

Zorginstelling Dominiek Savio uit Hooglede-Gits moet een reorganisatie doorvoeren. Alle ouders en leerlingen hebben het nieuws via een brief ontvangen. De hoofdreden van de reorganisatie ligt volgens Dominiek Savio in het feit dat werkingsmiddelen van de Vlaamse overheid al vijftien jaar niet geïndexeerd zijn, terwijl alles duurder geworden is. Het is opmerkelijk dat ook zorgorganisaties zulke stappen moeten zetten. Tien mensen - vooral ondersteunende diensten maar ook enkele mensen uit de basiszorg - verliezen hun job. Dominiek Savio telt 840 medewerkers.

" We worden als organisatie evenwel geconfronteerd met jarenlange besparingen in de zorg, stijgende kosten en werkingsmiddelen die deze stijging niet volgen. Hoewel we dagelijks zoeken hoe we spaarzaam kunnen omgaan met onze middelen, moeten we vaststellen dat deze inspanningen onvoldoende blijken," zegt Dominiek Savio in een brief aan ouders en leerlingen.

" Het bestuursorgaan van Dominiek Savio stelt samen met de directie vast dat het noodzakelijk is om een reorganisatie door te voeren, om drie redenen: de niet-indexering van de werkingsmiddelen (al bijna 15 jaar op rij!), de indexering van de lonen en de onvoorziene hoge bouwindex tijdens de bouwwerken van De Tandem, De Vijf en de Lysterbesse. Die meerkost had niemand kunnen voorspellen, maar de noodzakelijke
bijkomende financiering heeft ons natuurlijk ook niet vooruit geholpen."

" Ook andere zorgorganisaties krijgen het zwaar "

" Ook andere zorgorganisaties krijgen het financieel zwaar," zegt Dominiek Savio, " terwijl de vraag naar zorg in de samenleving alleen maar toeneemt. Daarnaast blijven we aanklampen bij de overheid om meer middelen voor de zorg te voorzien in het licht van kwaliteitsvolle werkingen."

" We betreuren dat we hier moeten ingrijpen maar het is noodzakelijk willen we financieel gezond blijven. Alle collega’s werden hierover deze week op de hoogte gebracht. In het kader van deze reorganisatie moeten we afscheid nemen van enkele medewerkers. Dit gaat vooral om medewerkers uit de ondersteunende diensten (poets- en kaderpersoneel). Dit zal ook impact hebben op enkele collega’s in de basiszorg (therapie, leefgroepenwerking en zorgcoördinatie). " In totaal verliezen tien van de 840 medewerkers hun baan, waarvan twee in de basiszorg.

Bart Coopman