Nieuws

Regi­o­na­le lucht­ha­vens kos­ten mil­joe­nen meer dan vermoed

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Naast Vlaamse subsidies krijgen de luchthavens van Oostende en Antwerpen jaarlijks ongeveer negen miljoen euro federale steun.

Dat schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen woensdag. Uit een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) bleek deze zomer al dat het voor de drie Vlaamse regionale luchthavens - van Deurne, Oostende en Kortrijk-Wevelgem - onmogelijk is winstgevend te worden zonder "extreme groei van de trafiek", schetsen de kranten. "Vooral kosten voor de brandweer en beveiliging maken de uitbating zeer onrendabel." Deurne bijvoorbeeld heeft nu ongeveer 300.000 passagiers: dat aantal zou vervijfvoudigd moeten zijn zou tegen 2040. Oostende zou het aantal passagiers moeten verzesvoudigen naar drie miljoen.

Om de regionale luchthavens draaiende te houden, is Vlaanderen gul met subsidies, leggen de kranten uit. Egis, de uitbater van Deurne en Oostende, ontving sinds 2014 bijna 80 miljoen euro aan exploitatiesubsidies. Maar ook de federale overheid draagt een steentje bij, zegt Vliegerplein, de Antwerpse actiegroep tegen de luchthaven die alle beschikbare cijfers van het Staatsblad uitvlooide. De federale overheid betaalt alle kosten van de luchtverkeersleiding op de Vlaamse luchthavens aan luchtverkeersleider Skeyes. "Die factuur loopt van 2015 tot 2021 op tot 62,8 miljoen euro. Tel je de Vlaamse en federale steun op, dan kom je aan 141 miljoen euro overheidssteun", aldus de kranten.

"Pleit nog meer voor sluiting"

En dat terwijl de omzet van beide luchthavens in die periode 57,9 miljoen euro bedroeg. "Specifiek voor de luchthaven van Deurne betekent dat dat er voor elke euro omzet 3 euro overheidssteun is", wordt aangestipt in de kranten. Deze cijfers houden bovendien geen rekening met de kosten die de overheid gemaakt heeft en maakt zoals de ondertunneling van de startbaan in Antwerpen (55 miljoen euro) en de recente renovatie daarvan (9,5 miljoen euro).

De Vlaamse regering besliste op basis van de MKBA om de regionale luchthavens minstens tot 2040 open te houden, maar die analyse verwijst niet naar de overheidssteun voor Skeyes. Het kabinet van Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) bevestigt dat in de kranten. "De analyse focust op de kosten en baten voor Vlaanderen en houdt inderdaad geen rekening met de kosten van Skeyes in Antwerpen en Oostende, omdat die niet ten laste zijn van Vlaanderen. De kosten en baten op federaal niveau, maar ook buiten de landsgrenzen, werden niet mee in rekening genomen."

"De MKBA toonde al een negatief resultaat, maar als je deze extra steun verrekent, pleit dat nog méér voor een sluiting", zegt Piet De Roeck van Vliegerplein in de kranten.

Belga