Nieuws

PUUR KH is nieu­we par­tij in Knokke-Heist

Puur KH

In Knokke-Heist is er een nieuwe politieke partij voorgesteld: PUUR KH. Onder het motto 'Transparantie, Eerlijkheid, Daadkracht', streeft de partij ernaar een significante impact te maken op het leven van de inwoners en de algehele gemeenschapsdynamiek. Initiatiefnemer is Françoise De Vreeze-Bienstman, ex-Gemeentebelangen.

Dit zijn de kernpunten uit het programma van PUUR KH:

"Transparantie en Integriteit: PUUR KH is vastberaden om een open, eerlijke en vertrouwelijke relatie te cultiveren tussen de overheid en haar burgers. Onze besluitvormingsprocessen worden gekenmerkt door helderheid en rechtschapenheid, essentieel voor het herstellen en versterken van het vertrouwen in het lokale bestuur."

"Economische Rechtvaardigheid: We zijn toegewijd aan het creëren van meer diversiteit op economisch vlak, met specifieke aandacht voor duurzame lokale economische groei die alle inwoners ten goede komt."

"Sociale Rechtvaardigheid: Gelijkheid staat centraal in ons beleid. PUUR KH belooft zich in te zetten voor inclusiviteit en diversiteit in alle aspecten van het gemeenteleven. We garanderen dat elke inwoner van Knokke-Heist, ongeacht achtergrond, de kans krijgt om te gedijen en er te kunnen blijven wonen."

"Samen met de inwoners van Knokke-Heist wil PUUR KH een warme samenleving opbouwen waarin transparantie, inspraak, veiligheid, en toekomst de pijlers zijn van “elk initiatief”. Een gemeente om te leven, niet alleen om te verblijven."

Ben Storme