Nieuws

Pre­his­to­ri­sche vond­sten ver­rij­ken Yper Museum

2021-04-15 00:00:00 - Prehistorische vondsten verrijken Yper Museum

Het Yper Museum in Ieper heeft recent een aantal prehistorische vondsten gekregen. Het zijn schenkingen van zogenoemde ‘erfgoedzoekers’ uit de streek. 

Dat zijn hobbyisten die op velden en in bossen objecten uit het verleden zoeken.  Zo vonden Jan Fieuw en Johan Dils in de Ieperse deelgemeente Dikkebus drie prehistorische ‘schrabbers’. Dat zijn silexstenen bewerkt tot werktuigen om dierenhuiden te behandelen tot draagbare kledij. De oudste schrabber dateert waarschijnlijk uit het midden-paleolithicum (300.000 tot ca. 37.000 jaar geleden) en werd door Neanderthalers gebruikt.

Er werd ook een votiefbijltje gevonden. Een votief is een offer aan de goden om ze gunstig te stemmen.  En ook pijlpunten uit de bronstijd.

De redactie