Nieuws

Poli­tie houdt extra con­tro­les op bestuur­ders die kruis­punt op Bis­se­g­em­plaats blokkeren

Kruispunt bissegemplaats

Tijdens de drukke ochtendspits is het op veel plaatsen in Kortrijk en deelgemeenten vaak geduldig aanschuiven geblazen. Het stilstaand verkeer leidt de laatste tijd tot volledig geblokkeerde kruispunten. Daardoor geraken ook straten geblokkeerd, met als gevolg heel wat frustraties bij automobilisten, fietsers en omwonenden.

Het kruispunt op Bissegemplaats in Bissegem, voorzien van de nodige verkeerslichten, is zo’n locatie die veel verkeer te verwerken krijgt en daardoor bijna dagelijks vastloopt tijdens de ochtendspits, of zelfs nog later op de dag.

Ook gisteren tijdens de ochtendspits heeft de politie vastgesteld dat heel wat bestuurders komende vanaf de ring en Wevelgem het kruispunt blokkeren. Bestuurders vanuit de Driekerkenstraat die groen licht krijgen, kunnen daardoor niet doorrijden. "Het staat in de wegcode dat je enkel een kruispunt mag oprijden als je ook effectief op tijd kan verlaten, zodat je de andere wagens die groen krijgen niet blokkeert", klinkt het bij de politie.

Negentien bestuurders kregen een pv. Voor dergelijke overtreding bedraagt de boete 58 euro. De politiezone Vlas en de wegpolitie zullen in de toekomst nog controleacties houden.

De redactie