Nieuws

Over­leg­co­mi­té buigt zich woens­dag over Vlaam­se vraag naar ver­hoog­de Ventilus-compensaties

2023-02-14 00:00:00 - Overlegcomité buigt zich woensdag over Vlaamse vraag naar verhoogde Ventilus-compensaties

Het Overlegcomité, het overlegorgaan tussen de verschillende regeringen van het land, buigt zich woensdag over de vraag van de Vlaamse regering naar verhoogde compensaties voor de Ventilus-hoogspanningslijn. Welk compensatiebeleid netbeheerder Elia mag voeren, is een federale bevoegdheid.

Na een lange en hobbelige aanloop, hakte de Vlaamse regering in november vorig jaar een aantal belangrijke Ventilus-knopen door. Zo schaarde de regering zich achter een bovengronds tracé voor de hoogspanningslijn.

"Stevige compensatie"

Een van de randvoorwaarden was wel dat er een steviger pakket compensatiemaatregelen moest komen. Daarvoor rekent de Vlaamse regering ook op de federale regering en netbeheerder Elia. Zo wil de Vlaamse regering de zone waarin mensen hun woning of bedrijf vrijwillig kunnen verkopen aan Elia uitbreiden van 35 meter naar 100 meter en dringt ze ook aan op hogere compensatievergoedingen voor (landbouw)bedrijven en inwoners die in de buurt blijven wonen.

Versnelde vergadering

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir dringt al een tijdje bij de federale regering en specifiek bij federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten aan op duidelijkheid over de Vlaamse vraag naar hogere compensaties.

De Vlaamse regering agendeerde de kwestie op het Overlegcomité en drong ook aan op een versnelde vergadering van dat overlegorgaan want de eerstvolgende vergadering was pas voorzien op 15 maart.

Woensdag komt de kwestie versneld aan bod op een (digitaal) Overlegcomité.

Belga