Nieuws

Over­le­den sche­pen Dori­ne Geer­sens niet ver­van­gen in Koksijde

2017-11-17 00:00:00 - Koksijde Vooruit reageert verbolgen na Panoreportage

De vrijgekomen plaats in het college van burgemeester en schepenen in Koksijde na het overlijden van schepen Dorine Geersens, wordt niet meer ingevuld. Dat werd beslist uit respect voor de schepen, die op 3 mei overleed.

Omdat de huidige legislatuur nog een half jaar loopt, is de tijd te kort voor een nieuwe schepen om zich in te werken. Het college van burgemeester en schepenen zal de bevoegdheden van de schepen daarom herverdelen. Op die manier blijven de projecten van schepen Geersens, zoals Koket Koksijde, opgevolgd worden.

Op maandag 3 juni wordt de beslissing om de schepen niet te vervangen, voorgelegd aan de gemeenteraad.

Celien Tanghe