Nieuws

Natuur­punt niet opge­zet met de lozing van een­den­kroos en dode vis in zee

2020-08-24 00:00:00 - Natuurpunt niet opgezet met de lozing van eendenkroos en dode vis in zee

Door het springtij van een paar dagen geleden zijn nu massa's eendenkroos en dode vissen achtergebleven op de oevers van de IJzermonding en in het aanpalend natuurreservaat. Natuurpunt Westkust is daar niet gelukkig mee.

Een paar dagen geleden lag de smurrie nog voor de sluizen aan de Ganzenpoot. De brandweer verwijderde honderden dode vissen maar niet alle vis kon verwijderd worden omdat er nog onder de eendenkroos verborgen lagen. Nadien werd de sluis van de Lovaart (kanaal Duinkerke-Nieuwpoort) opengezet en werd de samengepakte eendenkroos met nog enkele dode vissen geloosd in de IJzermonding om zo naar zee af te vloeien.

Maar door het zeer hoge waterstand (springtij) van de afgelopen dagen werd de smurrie hoog opgedreven in de schorren en slikken en blijft er nu liggen omdat het water niet meer zo hoog komt en het dus niet naar zee kan afvloeien bij laag tij. Stankproblemen door achtergebleven dode vissen en vervuiling van het natuurreservaat zijn er het gevolg van.

Stad grijpt niet verder in

De stad heeft beslist de natuur haar gang te laten gaan en verder niet in te grijpen. "Momenteel kunnen we niet ingrijpen omdat er op de site veel drijfzand is. We wachten dus op hoger water dat alles moet meespoelen in zee", aldus burgemeester Geert Vanden Broucke.

Daar is Natuurpunt Westkust niet blij mee. Volgens Natuurpunt zal dat de kwaliteit van het zwemwater aan de westkust slechter maken en zullen er veel dode vissen aanspoelen aan de vloedlijn. "We dringen er op aan om de smurrie aan het sluizencomplex ter plaatse op te vangen en te verwerken en niet alles in zee te loodsen", klinkt het bij Natuurpunt Westkust.

José Tyteca
Belga