Nieuws

Mid­del­eeuw­se stads­keu­re Nieuw­poort voort­aan bewaard in Brugge

Stadskeure nieuwpoort

De stad Nieuwpoort geeft haar Vrijheidskeure uit 1163 in permanente bewaring aan het Rijksarchief in Brugge. Dat gaan ze daar bewaren in de beste omstandigheden om het document in goeie staat te houden.

“De Vrijheidskeure is het eeuwigdurend bewijs dat Nieuwpoort zich een stad mag noemen," zegt burgemeester Geert Vanden Broucke van Nieuwpoort. "Iets waar alle Nieuwpoortenaren bijzonder trots op zijn. Voor Nieuwpoort en zijn inwoners is de Keure dan ook van immense historische én symbolische waarde."

"Het is onze allergrootste schat. Maar ook buiten Nieuwpoort geldt het document als een topstuk zonder weerga, aangezien dit de oudst bewaard gebleven keure in Vlaanderen is. Het is een bevoorrechte middeleeuwse getuige van de opkomst en ontvoogding van de steden.”

"Elders bewaren noodzakelijk"

Nieuwpoort blijft eigenaar van het historisch document, maar de bewaring elders was meer dan noodzakelijk. "Maar de veiligheid van het document staat voor ons voorop. Het Rijksarchief is professioneel uitgerust en kan een stabiel bewaarklimaat bieden, wat uiterst belangrijk is voor het beschermen van dergelijke erfgoedparels."

Nieuwpoort is de enige Belgische frontstad uit de Eerste Wereldoorlog die nog over zijn volledig oud archief beschikt. Het archief werd vanaf 27 november 1914 in veiligheid gebracht door toenmalig stadssecretaris Theophiel Dobbelaere en vijf kompanen. De hele operatie duurde in totaal drie dagen en gebeurde onder de voortdurende dreiging van hevige Duitse bombardementen.

Jeroen Vercruysse

jeroen.vercruysse@focus-wtv.be

Jeroen Vercruysse