Nieuws

Meer­der­heid omwo­nen­den wind­mo­lens onder­vindt geen hinder

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

De meerderheid van de omwonenden van windmolens in de provincie West-Vlaanderen ondervindt geen hinder van die windmolens. Dat blijkt uit een onderzoek van de provincie bij omwonenden van windmolenparken.

Wie wel hinder ondervindt, heeft vooral last van de slagschaduw, geluidshinder en visuele hinder.

De provincie West-Vlaanderen voerde eind 2022 een grootschalig onderzoek uit naar de ervaringen van omwonenden van windmolenparken. Met de resultaten wil ze aan de slag gaan om oplossingen te zoeken voor hinder. De bevraging werd afgenomen bij 6.867 gezinnen die binnen een afstand van een kilometer wonen van zes windmolenparken in West-Vlaanderen. De vragenlijst werd 1.857 keer ingevuld.

Uit de enquête blijkt dat 76 procent van de omwonenden geen overlast ervaart. Wie wel overlast ondervindt, heeft vooral last van slagschaduw, geluidshinder en visuele hinder. Minder dan 6 procent ervaart de overlast als 'ernstig'.

Weinig klachten gemeld

Van de respondenten die overlast ervaren heeft minder dan 15 procent de klachten ergens gemeld. De rest geeft aan dat ze niet weten waar ze ermee terechtkunnen, vinden de hinder te beperkt of denken dat het toch geen nut heeft. Minder dan 15 procent van de respondenten weet trouwens wie de uitbater is van de windturbines. Bij 40 procent van de omwonenden blijkt dat ze nu een positievere houding aannemen tegenover de windturbines dan tijdens de aankondiging ervan. Bij de helft is de houding onveranderd en 10 procent neemt een negatievere houding aan.

"Over het algemeen blijken inwoners in de omgeving van de windturbines in Gistel het windpark het meest positief te ervaren en inwoners in de nabijheid van de windparken in Izegem en Desselgem het minst positief. De houding ten opzichte van klimaat en de energietransitie bepaalt de beleving van het windpark", klinkt het bij de provincie.

Belga