Nieuws

Kruis­punt Moer­ker­ke­brug-Lie­ve­berm krijgt knik

2023-03-24 00:00:00 - Kruispunt Moerkerkebrug-Lieveberm krijgt knik

De gemeenteraad van Damme heeft de plannen goedgekeurd voor de vernieuwing van het kruispunt Moerkerkebrug-Lieveberm. Het ontwerp voorziet in een asverschuiving of knik waardoor het verkeer aan de rand van Moerkerke zal afremmen. Kostprijs: 440.000 euro.

Het kruispunt op de grens van het woongebied en de KMO-zone in Moerkerke ligt er nu wat verlaten bij. Daarom krijgt het een make-over.

De beschikbare ruimte wordt beter benut. “De straat is er breed en laat ons toe om maatregelen te nemen die de weggebruiker er attent op maken dat die een woongebied binnenrijdt”, licht burgemeester Joachim Coens toe. “We gebruiken de beschikbare ruimte om een asverschuiving te realiseren. Hierdoor zal het verkeer vertragen. We bevorderen dat nog eens door het gebruik van verschillende materialen voor het wegdek zoals asfalt, beton en platte kasseien.”

Parkeerbehoefte

Aansluitend op het kruispunt komen acht parkeerplaatsen in visgraat. Die moeten de parkeerbehoefte bij gebruik van het nabijgelegen OC De Lieve mee invullen.

Er komen ook fietssuggestiestroken.

De gemeenteraad heeft het plan dat verfijnd werd met inbreng van de omwonenden en het bestek goedgekeurd. De stad gaat nu op zoek naar een aannemer. De werken zullen ten vroegste in het najaar starten.

Kjenta Vangampelaere

kjenta.vangampelaere@focus-wtv.be

Kjenta Vangampelaere