Nieuws

Kort­rijk heeft er met Vlas­ak­ker 17 hec­ta­re stads­groen bij

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

In Kortrijk wordt morgen een nieuw stukje stadsgroen officieel geopend. ‘Vlasakker’ is een open gebied aan de Etienne Sabbelaan en de Maandagweg. Het is 17 hectare groot.

6,6 ha akkerland werd omgezet naar nieuwe hoogwaardige natuur met natuurlijke gras- en hooilanden, bomenrijen en grachtstructuren. De eerder aangeplante bossen van onder andere het geboortebos, creëren dichte boszones. De bestaande vegetatie, struiken en bomen op de zuidelijke helft werd behouden, versterkt en uitgebreid. De beekvallei van de Pietje Patersbeek kreeg een natuurlijk herinrichting met verflauwde oevers om natte natuur alle kansen te geven. Een bestaande natte zone werd omgevormd tot een moerasbos waar unieke planten en dieren de kans krijgen om zich te vestigen en uit te groeien. Er zijn 2100 struiken en 65 bomen geplant.

Vlasakker1
Vlasakker2
Vlasakker3


Bert Herrewyn, schepen van Natuur, Klimaat en Biodiversiteit: “We versterkten de aanwezige natuur en realiseerden 6,6 ha nieuw groen. Wandelpaden, rustpunten, zitgelegenheden en ravotzones maken van Vlasakker een stadsgroen voor jong en oud. Het is een natuurplek waar mens en dier alleen maar beter kunnen van worden. Nu al vinden dieren zoals watervogels, fazanten, hazen en zelfs een ree hier hun thuis. Met Vlasakker zetten we ook een belangrijke stap in onze ambitie om 100 ha extra natuur en bos te realiseren in Kortrijk.”

Ben Storme