Nieuws

Konij­nen­plaag in Ieper

Twee weken geleden trok atletiekclub FLAC Ieper al aan de alarmbel. Op hun terrein graven de konijnen holen en putjes, ze knabbelen zelfs aan de valmatten die er liggen.

Het is vooral in de omgeving van het sportcentrum langs de Leopold III-laan, in de groene gordel rond Ieper, dat er een wildgroei aan konijnen is. ‘Dit probleem is ontstaan doordat mensen er tamme konijnen hebben gedropt. Want er zijn al sinds jaar en dag wilde konijntjes aanwezig in de omgeving van de sportvelden. Tot voor een tiental jaar ging die populatie op en af door de myxomatose, de beruchte konijnenziekte, die om de 5 à 7 jaar toesloeg en het aantal dieren onder controle hield,' zegt Lieven Stubbe van de Ieperse milieudienst.

Immuun

‘In de voorbije jaren werden echter geregeld tamme konijnen afgezet in deze omgeving. Die zijn immuun voor de myxomatose. Door de vermenging van deze konijnen met de oorspronkelijke wilde konijnen ontstond er een populatie die bestand is geworden tegen de ziekte. Dat is goed nieuws voor de dieren zelf, maar hierdoor nam de populatie wel enorm toe’, verduidelijkt Lieven.

Oplossingen

De aanpak van deze problemen is een werk van lange adem. Wat de konijnen betreft: hierop mag niet gejaagd worden met geweren, omdat ze leven in natuurgebied, sport- en recreatiegebied en woongebied. De milieudienst heeft nu - in afspraak met het Agentschap voor Natuur en Bos - twee maatregelen voorzien. Nog deze zomer zal een valkenier geregeld met zijn roofvogels naar het sportcentrum komen, in de hoop dat de konijnen hierdoor afgeschrikt zullen worden en die locatie zullen mijden. En in het najaar zal een jager met een fret worden ingezet, die ook op de konijnen zal jagen.

De redactie