Nieuws
 | update 

Kap­persmoord: vraag om voor Frans­ta­lig Hof van Assi­sen te ver­schij­nen afgewezen

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Het hof van assisen in Brugge heeft geoordeeld dat het proces tegen Abdellatif B. (50) zoals gepland in Brugge kan doorgaan. De verdediging vroeg vrijdagochtend tevergeefs om een taalwijziging. De Marokkaanse kapper staat terecht voor de moord op Alban Demora (31) op 3 september 2020 in De Panne.

De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) besliste op 14 maart 2023 dat Abdellatif B. zich voor het West-Vlaamse hof van assisen moet verantwoorden voor moord. Op de preliminaire zitting ving de verdediging bot, maar zoals aangekondigd werd vrijdagochtend bij de echte start van het proces opnieuw aangedrongen op een taalwijziging. Volgens meester Carine Liekendael was de beschuldigde door zijn toenmalige advocaat niet op de hoogte gebracht van de mogelijkheid om in de KI een Franstalig proces te vragen.

"Iedereen die voor het gerecht moet verschijnen, moet het recht hebben om zich uit te drukken in de taal die hij machtig is en moet het proces kunnen volgen in een taal die hij verstaat."

Carine Liekendael, advocaat beschuldigde
Procesalgemeen

Ondergeschikte vraag ook onontvankelijk

Ondergeschikt vroeg de verdediging om twee prejudiciële vragen te stellen aan het Grondwettelijk Hof. Daarbij werd opgemerkt dat een beklaagde in de politierechtbank en de correctionele rechtbank op de zitting ten gronde wel nog om een taalwijziging kan vragen, terwijl dit voor het West-Vlaamse hof van assisen wettelijk niet voorzien is. De verdediging vindt dat het gelijkheidsbeginsel ook om een tweede reden geschonden wordt. In het Brusselse hof van assisen kan een taalwijziging immers wél nog bij het eerste verhoor door de voorzitter.

Procureur-generaal Eva Brantegem reageerde dat het verzoek van de verdediging gewoon te laat komt. Ook de burgerlijke partijen verzetten zich tegen een verwijzing naar een Franstalig hof van assisen.  “Het is ook zo dat de beschuldigde van bij het begin volhoudt dat hij zich wettelijk heeft moeten verdedigen. Eigenlijk vraagt hij dus de vrijspraak en steekt hij de schuld op het slachtoffer. In dat opzicht vind ik het als advocaat verwonderlijk dat hij vandaag opteert om een taalwijziging te vragen, want dat zou nog twee jaar vertraging met zich meebrengen”, aldus de advocaat van de moeder van het slachtoffer, Julie Vandenbogaerde. 

“Het bezorgde de familie bovendien veel onzekerheid. Zij wachten al drie en een half jaar op het proces en antwoorden.”

Julie Vandenbogaerde, advocaat moeder slachtoffer

Het hof oordeelde dat het verzoek tot taalwijziging onontvankelijk is. Daarnaast werd ook beslist om de kwestie niet voor te leggen aan het Grondwettelijk Hof. Er zijn volgens het hof immers objectieve criteria om de verschillen met de correctionele rechtbank en met het Brusselse hof van assisen te verantwoorden.

De feiten

Het slachtoffer werd in de vroege ochtend van 3 september 2020 opgemerkt door een toevallige voorbijganger. In het kapsalon in de Sloepenlaan vond de politie van de zone Westkust even later inderdaad het lichaam van Alban Demora. Abdellatif B. werd ter plaatse opgepakt op verdenking van moord. Ook een vrouw uit Nieuwpoort was in het pand aanwezig, maar zij werd ondertussen buiten vervolging gesteld voor schuldig verzuim.

De beschuldigde houdt vol dat Alban Demora hem die bewuste nacht aangevallen zou hebben. Naar eigen zeggen handelde de kapper dus uit wettige zelfverdediging toen hij het slachtoffer meerdere messteken toebracht. Het blijft echter onduidelijk waarom ze het precies met elkaar aan de stok kregen. Mogelijk speelde een conflict over een openstaande drugsschuld een rol.

Het proces in Brugge duurt zeker een week waarbij onder meer 71 getuigen aan het woord komen. Voor moord riskeert B. levenslang.

Kappersmoord
Jens Lemant
Ben Storme