Nieuws

Upda­te: Tem­pe­ra­tuur wegen snel­ler geste­gen dan voorspeld

Galdheid ieper 3

Het Agentschap Wegen en Verkeer vroeg vanmorgen om komende uren onnodige verplaatsingen uit te stellen indien mogelijk. Ondertussen meldt het Agentschap dat de temperatuur van de wegen sneller gestegen is dan gedacht, waardoor men zich terug kan verplaatsen wanneer gewenst.

Vooral regen maakte het deze ochtend bijzonder gevaarlijk op de baan omdat het gestrooide zout dan wegspoelde en het wegdek uiteindelijk spekglad was. De waarschuwing gelde in eerste instantie voor West- en Oost-Vlaanderen, maar gelde bij uitbreiding voor alle zones waar neerslag valt.

Winteractieprotocol voor het eerst geactiveerd

Voor het eerst deze winter wordt het winteractieprotocol geactiveerd. Het WAP is een intensieve samenwerking tussen AWV, de Federale Wegpolitie, het KMI, De Lijn, het Vlaamse Verkeerscentrum, de provinciebesturen, de Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), de Fietsersbond, VAB, Touring, Transport en Logistiek Vlaanderen, Febetra en UPTR. Door snel informatie uit te wisselen, dragen alle partijen bij aan meer verkeersveiligheid, ook bij een hoge kans op gladheid.

Afgelopen nacht werd voor de vierde nacht op rij uitgereden met strooidiensten, die goed zijn voor een verbruik van maar liefst 504 ton strooizout. Dit seizoen werd in totaal 1700 ton aan smeltmiddelen verbruikt. 

James Verherbruggen