IVVO pakt uit met dalen­de res­taf­val­cij­fers: we sor­te­ren steeds beter”

2022-08-22 00:00:00 - IVVO pakt uit met dalende restafvalcijfers: "we sorteren steeds beter"

In de eerste helft van 2022 heeft elke burger binnen de afvalcommunale IVVO gemiddeld 11% minder restafval geproduceerd. Dit komt neer op een daling met 18 kg per inwoner per jaar als deze trend zich in de tweede jaarhelft doorzet.

Binnen IVVO vallen Alveringem, De Panne, Diksmuide, Heuvelland, Ieper, Koksijde, Lo-Reninge, Mesen, Nieuwpoort, Poperinge, Veurne en Vleteren. 

De invoering van de nieuwe blauwe zak, de selectieve inzameling van matrassen en de aparte registratie van bedrijfsafval zorgen voor een daling van het huishoudelijk restafval. 

De restafvalcijfers van IVVO vertonen voor het eerst sinds corona terug een dalende trend. Dit is vooral te danken aan de betere sorteerinspanningen van de burger. Sinds 1 april 2021 zijn de pmd-sorteerregels uitgebreid. Alle plastic verpakkingen mogen sindsdien in de nieuwe blauwe zak. Het is duidelijk dat de burger hier gretig gebruik van maakt.  Het tonnage pmd-afval is maar liefst met 26% gestegen!  Daarnaast werden in de eerste jaarhelft 4579 matrassen of 96 ton selectief ingezameld via de recyclageparken. Deze fractie komt voortaan niet meer terecht bij het grofvuil. Tenslotte dienen bedrijven een contract af te sluiten met IVVO indien ze wensen gebruik te maken van de reguliere rest- en gft-ophaling aan huis. Het ingezamelde bedrijfsafval wordt hierdoor apart geregistreerd en aangerekend en telt niet meer mee in de  huishoudelijke afvalcijfers.

Redactie