Nieuws

Inves­te­rings­plan 2021: Op deze plaat­sen wordt in 2021 gewerkt aan de mobiliteit

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Vlaams minister Lydia Peeters heeft haar investeringsplan voor 2021 klaar. Ontdek hier waar in onze provincie geïnvesteerd wordt in onder meer fietsinfrastructuur, verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit. ​

Verbinding Ieper - Veurne (N8)

De studie voor het stuk van de N8 op het grondgebied van Veurne is bijna klaar. De omgevingsvergunningsaanvraag werd al besproken met de gewestelijke omgevingsambtenaar en de technische aanbestedingsdocumenten worden afgewerkt. Minister Lydia Peeters heeft beslist om dit project een jaar te vervroegen en heeft 17 miljoen euro vrijgemaakt in 2021 voor de uitvoering van de werken in zone 1A in Veurne.

Ombouw N49 tot autosnelweg

Binnen dit project staan er onteigeningen op de planning en de uitvoering van fase 1 van het deelproject Maldegem, waarbij de N49 tot volwaardige autostrade wordt omgebouwd van aan de Damweg in Damme tot aan het talud van de bestaande Leestjesbruggen (14,4 miljoen euro).

Bijna 42 miljoen voor fietsinfrastructuur

In totaal wordt er bijna 42 miljoen euro geïnvesteerd in fietsprojecten “We willen een fietsreflex creëren bij elke Vlaming, zodat bij iedere verplaatsing er spontaan naar de (deel)fiets gereikt wordt. Dit impliceert dat er veilige en voldoende brede fietsinfrastructuur moet zijn en daar zetten we volop op in”, Lydia Peeters. Naast extra middelen voor het fietsfonds en voor schoolroutes zijn volgende infrastructuurwerken In 2021 in West-Vlaanderen gepland:

 • Wingene-Beernem: Uitvoering deel 2 fietspaden, 1,25 miljoen euro
 • Wielsbeke-Waregem: Bouw van een fietsbrug, 2,9 miljoen euro
 • Menen: Bouwen van een fietsbrug, 1,9 miljoen euro
 • Nieuwpoort: Heraanleg jaagpaden Pieter Deswartelaan (fase 3), 1,4 miljoen euro

Investeringen in Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid blijft een topprioriteit en dat betekent investeren in gedrag, educatie, sensibilisering, handhaving maar ook investeren in infrastructuur door ondermeer gevaarlijke punten weg te werken. Hier worden concreet volgende werken voorzien in 2021:

 • Kortrijk: Aanleg van de wisselaar op de R8 met de A19, 20,6 miljoen euro
 • Kortrijk: Plaatsen van digitale signalisatie op de E17, 2,4 miljoen euro
 • Studie naar de Verkeerswisselaar Aalbeke met het oog op het verbeteren van de doorstroming en veiligheid (Kortrijk E17/E403), 450.000 euro
 • Wevelgem: Kruispunt van de N032 Kezelberg met de Ieperstraat, 1 miljoen euro
 • Deerlijk: Kruispunt van de N36 Ringlaan met de Kortrijkse Heerweg, 1 miljoen euro

Handhaving blijft een belangrijk speerpunt in het streven naar meer verkeersveiligheid. Concreet wil Lydia Peeters ook ingaan op specifieke vragen van de lokale besturen. Ze trekt hiervoor 4,4 miljoen euro uit voor vragen naar bijvoorbeeld trajectcontroles, roodlicht- of snelheidscamera’s.

Investeringen van De Lijn

In 2021 wordt er 5,2 miljoen euro geïnvesteerd in tramspoorvernieuwingen in de Kustgemeenten en de tractiestations. Ook worden er in Brugge drie elektrische bussen van De Lijn hersteld voor een bedrag van 400.000 euro. Tot slot wordt er ook geïnvesteerd in de aanpak van perronhaltes van De Lijn in de stationsomgeving van Brugge (2,9 miljoen euro), van Oostende (3,4 miljoen euro) en van Veurne (350.000 euro).

Investeringen in infrastructuur

Voor het structureel onderhoud en de vernieuwing van de weginfrastructuur, worden o.a. volgende middelen voorzien:

 • Harelbeke-Kuurne: N50, 3 miljoen euro
 • Brugge: N32Astridlaan, 2,2 miljoen euro

Qua kunstwerken (bruggen) zijn volgende werken voorzien:

 • Kortrijk: Werken voor de herbouw van de Leiebrug, 250.000 euro
 • Kortrijk: Renovatie voetgangersbrug over sluis 11, 200.000 euro
 • Kortrijk: Renovatie voetgangersbrug over sluis 9, 340.000 euro
 • Ingelmunster: Opwaardering kanaal Roeselare-Leie – Lysbrug, 200.000 euro
 • Brugge: Renovatie Bombardierbrug, 150.000 euro
 • Brugge: Uitvoering tijdelijke Kruispoortbrug, 105.000 euro
 • Wielsbeke: Aanrijdbeveiliging Zwaantjesbrug, 135.000 euro
 • Veurne: Werken aan de Veurnebrug, 300.000 euro

In Brugge zal er ook voor 14 miljoen geïnvesteerd worden in het aanbrengen van geluidswerende schermen langs de N31.

Tot slot wordt er meer dan 18 miljoen euro geïnvesteerd in infrastructurele werken in de regionale luchthaven van Oostende.

Nieuwe Steenbruggebrug en Dampoortsluis

De studie naar N50 en Steenbruggebrug in het kader van de noodzakelijke aanpassing aan de weginfrastructuur staat gepland in 2021 (88.000 euro).

Goederentransport over water

Met het oog op de modal shift binnen het goederenvervoer investeert minister Lydia Peeters bijna 55 miljoen euro in diverse binnenvaartprojecten. Onder andere de volgende projecten staan op de planning van 2021:

 • Bouw sluiscomplex Harelbeke, meer dan 5,6 miljoen euro
 • Herbouw sluiscomplex Sint-Baafs-Vijve, 500 000 euro
 • Kalibratie Afleidingskanaal van de Leie, 15,5 miljoen euro
 • Kalibratie Leie, pand 140 - oevers (fase 1), 17 miljoen euro
 • Doortocht Wervik, 2,91 miljoen euro
 • Bouw vispassage Menen, 1,78 miljoen euro
 • Doortocht Menen (fase 1), 2,15 miljoen euro
 • Hinterlandontsluiting kusthavens, 3 miljoen euro
 • Opwaardering kanaal Bossuit-Kortrijk, meer dan 2 miljoen euro
 • Structurele herstelling sluis Ooigem, 3,7 miljoen euro
 • Vervangen sluisdeuren Boezinge Dorp, 650.000 euro

Transport over het water wordt verder gestimuleerd en gefaciliteerd door het aanleggen of renoveren van kaaimuren: bouw van een kaaimuur bij Devamix in Harelbeke (2,72 miljoen euro), bouw van een kaaimuur bij Top-Mix in Oostende (900.000 euro), bouw van twee openbare kades bij ROC Westhoek (1,8 miljoen euro), renovatie van de kaaimuur Zuidkaai in Izegem (5 miljoen euro) en tot slot de renovatie van de kaaimuur bij Vanden Avenne in Wielsbeke (2,5 miljoen euro).

Havens en kustverdediging

Minister Lydia Peeters investeert in infrastructuurprojecten in de haven van Oostende (ruim 10 miljoen euro) en in de haven van Zeebrugge (5,5 miljoen euro). In 2021 zal er ook 8 miljoen euro geïnvesteerd worden in werken aan de Pierre Vandammesluis.

Voor het Complex Project Kustvisie is een studie van 1,5 miljoen euro voorzien in 2021.

Tot slot wordt er ook 54 miljoen euro geïnvesteerd in de kustjachthavens en kusthavens in Blankenberge, Nieuwpoort, Oostende en andere kustgemeenten. Voorbeelden van investeringen:

 • Blankenberge: Onderhoudsbeperkende maatregelen op de westelijke havendam, 17,8 miljoen euro
 • Onderhoudsbaggerwerken in de kustjachthavens in Nieuwpoort en Blankenberge en de jachthavendokken in Oostende en Zeebrugge, bijna 13,5 miljoen euro
 • Nieuwpoort: Infrastructuurwerken op de KMO-zone RON, 2 miljoen euro
 • Werken uitwateringsconstructie Blankenbergse Vaart, 2,2 miljoen euro

Nieuwe sluis Zeebrugge

Om de economische toekomst van de haven Zeebrugge te verzekeren, maakt de Vlaamse overheid werk van een nieuwe sluistoegang. Daarnaast zal dit project de mobiliteit en leefbaarheid in Zeebrugge verbeteren. In 2021 worden er vrijwillige verwervingen uitgevoerd voor 41 miljoen euro.

Opwaardering kanaal Bossuit-Kortrijk

In 2021 zullen er studies (2 miljoen euro) uitgevoerd worden rond de opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk zodat schepen met een groter laadvermogen het kanaal kunnen bevaren.

De redactie