Nieuws

Inrich­ting nieu­we zones pro­vin­cie­do­mein De Gavers in Harel­be­ke start vol­gend jaar

2022-11-23 00:00:00 - Inrichting nieuwe zones provinciedomein De Gavers in Harelbeke start volgend jaar

De inrichting van de eerste twee nieuwe zones van provinciedomein De Gavers in Harelbeke gaat in 2023 van start. Dat meldt de provincie West-Vlaanderen dinsdag.

De provincie kocht de afgelopen jaren 20 hectare nieuwe gronden aan voor de uitbreiding van het domein.

Het domein krijgt de komende jaren drie nieuwe zones. In de eerste zone staat natuur- en milieueducatie centraal. Het historische meersen-landschap wordt hersteld en zal dienst doen als een 'nat sponsgebied'. Dit soort natte natuur moet zorgen voor de aanvulling van het grondwater, als anticipatie op de steeds drogere zomers. Op de natste plaatsen komen er vlonderpaden, zodat het gebied in de winter ook kan worden bezocht. 

In die eerste zone komt ook zo'n drie hectare bos bij, met daarbij ook een educatieve boomgaard. Twee containerklassen zullen schoolgroepen de kans geven om midden in de natuur iets bij te leren. Daarnaast komt er een lusvormig parcours waar gezinnen met kinderen zelfstandig op ontdekking kunnen gaan.

De Gaverbeek is de tweede zone die in 2023 wordt aangepakt. Vandaag is dat een kaarsrecht stuk beek met kunstmatige oevers. Om het water en de natuur meer ruimte te geven, laat de provincie de beek hermeanderen. De Vlaamse Milieumaatschappij, die beheerder is van de Gaverbeek, staat in voor de werken. De provincie komt tussen in de studiekosten. 

De meest zuidelijke zone wordt een groot gecontroleerd overstromingsgebied dat ruimte moet geven aan het water uit de Pluimbeek en de Keibeek bij hoge waterstanden. In twee uitgegraven bufferbekkens mogen de beken overstromen en kan het water infiltreren. De natte zone vormt een habitat voor verschillende planten- en diersoorten.

De werken aan de eerste zone starten in mei 2023. De start van de werken aan de Gaverbeek staat gepland voor maart 2023. (BIN, ALG, COR170, GEL, nl)

Belga