Nieuws

In 2021 en 2022 stop­ten in West-Vlaan­de­ren meer land­bou­wers dan dat er nieu­we bijkwamen

2022-06-23 00:00:00 - Vlaamse landbouwers telen meer tarwe en gerst

Sinds 2000 is er in Vlaanderen een halvering van het aantal land- en tuinbouwbedrijven. Ook in West-Vlaanderen neemt het aantal landbouwbedrijven elk jaar af.

Volgens de cijfers van het Agentschap Landbouw en Visserij telden we in 2021 maar liefst 114 meer landbouwbedrijven die stopten dan bedrijven die startten. In 2022 waren er 51 meer stoppers dan starters. Voor 2023 zijn er nog geen definitieve cijfers.

"De land- en tuinbouwsector is een strategische en economische sector, een sector die een essentiële rol vervult in onze samenleving"

Stefaan Sintobin, Vlaams parlementslid (Vlaams Belang)

Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) deelde deze cijfers mee op vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang). "De land- en tuinbouwsector is een strategische en economische sector, een sector die een essentiële rol vervult in onze samenleving", zegt Sintobin. "De uitdagingen voor de sector zijn dan ook bijzonder groot: het stikstofdecreet, MAP 7, onbetaalbare landbouwgrond, steeds agressievere controles door Vlaamse milieuambtenaren, steeds groeiende administratieve overlast, gemiddelde leeftijd van landbouwers 56 jaar en daarbovenop waanzinnige en onhaalbare EU-verordeningen."

Karel Janzen