Nieuws

Huis­zoe­king bij korps­chef West­kust en in kabi­net bur­ge­mees­ter Bram Degrieck van De Pan­ne: Weet niet waarom’

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Een klacht met burgerlijke partijstelling heeft ervoor gezorgd dat maandagvoormiddag in De Panne agenten van de federale gerechtelijke politie zijn binnengevallen op het kabinet van burgemeester Bram Degrieck voor een huiszoeking. Dat bevestigt de burgemeester zelf, die niet weet waarover het gaat. Zijn advocaat Kristiaan Vandenbussche bevestigt dat de aanklacht luidt: 'samenspanning van ambtenaren, schriftelijke bedreiging, passieve omkoping en diefstal met braak.' Opmerkelijk is dat speurders ook bij de korpschef van de zone Westkust zijn binnengevallen.

" Nooit één euro in zijn zak gestoken "

Meester Kristiaan Vandenbussche is de advocaat van burgemeester Degrieck en was toevallig zelf aanwezig toen de speurders binnenvielen in het gemeentehuis. "Een klacht met burgerlijke partijstelling betekent dat de klager een firma of een persoon moet zijn. Het gaat dus niet om een gerechtelijk onderzoek dat door een procureur van het parket is bevolen. Iemand heeft die klacht neergelegd, en een onderzoeksrechter moet die dan gaan onderzoeken. Forensisch onderzoek, het uitlezen van gsm en laptop, dat neemt allemaal best wat tijd in beslag", duidt hij.

"Maar burgemeester Degrieck heeft oprecht geen flauw idee welke van die klachten hem zou kunnen aangewreven worden. Hij heeft nooit één euro onrechtmatig in zijn zak gestoken, dat kan ik zeggen met de hand op het hart. Hij is bovendien niet als verdachte aangehouden, ook niet verhoord als getuige. Dus wij wachten af tot we meer weten."

Opmerkelijk is wel dat de federale gerechtelijke politie ook is binnengevallen bij de korpschef van de lokale politiezone Westkust, Nico Paelinck. Een 'guerre des flics'? Wie zal het zeggen. De zone Westkust krijgt via de UK Border Force financiële middelen uit Frontex om er - met onder meer een gesofisticeerde camera - over te waken dat transmigranten niet via België de oversteek wagen naar de UK. Het vermoeden leeft alvast dat de klacht daarmee kan te maken hebben.

Zij zijn op zoek naar informatie, zo interpreteer ik want ik weet voor de rest van niemendal, zij zijn op zoek naar informatie die ik ooit blijkbaar zou ontvangen hebben. Maar ik weet eigenlijk niet waarover het gaat.

Bram Degrieck

De huiszoeking gebeurde gisteren tijdens het schepencollege. De burgemeester liet zich daarop vervangen op het college door eerste schepen Wim Janssens.Waarom de federale politie een huiszoeking deed, dat weet burgemeester Bram Degrieck niet, zegt hij.

Hij werkt mee aan het onderzoek en zegt dat er hem niets ten laste wordt gelegd. Wellicht zijn de speurders op zoek naar bepaalde informatie. Ze namen wel zijn gsm en computer in beslag voor verder onderzoek.

Degrieck bevestigt dat er ook een huiszoeking was op het politiekantoor.

2018-09-26 00:00:00 - Aanstelling algemeen directeur in De Panne geschorst
Stefaan Kerger
Bart Coopman