Nieuws

Hoog­bouw Knok­ke-Heist: kust­ge­meen­te stuurt bij

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

De gemeente Knokke-Heist zal zijn visie over hoogbouw bijsturen en rekening houden met bezorgdheden van inwoners over bouwprojecten. Dat laat de gemeente weten. Een actiegroep verzet zich tegen "overmatige hoogbouw" en pleit voor het behoud van authenciteit.

Het burgerinitiatief 'Stop de Torens' heeft kritiek op het geplande Plaza-project met hoogbouw.

"Nieuwe strategie"

"Knokke-Heist zet met nieuwe strategie in op kwalitatieve ruimtelijke ordening", laat Knokke-Heist weten.

"Het gemeentebestuur van Knokke-Heist heeft een lange traditie in de goede ruimtelijke ordening. De gemeente is een koploper: de Vista-nota was ongezien in Vlaanderen, de gemeente zet veelvuldig de charette-methodiek voor inspraak en samenwerking in en er is de lange traditie om op regelmatige basis via de Horizon 8300-tentoonstellingen terug te koppelen naar de burger. Momenteel is de kustgemeente een pionier bij het uitwerken van de conceptnota voor het nieuwe ruimtelijk beleidsplan. De maatschappij verandert vlug, de burger wordt mondiger en nieuwe evoluties dienen zich aan. Het gemeentebestuur heeft de signalen vanuit de burger goed begrepen, en wenst hier zowel op korte als op langere termijn een antwoord op te geven."

"Ingaan op bezorgdheden"

"Op korte termijn zal het gemeentebestuur aan de gemeenteraad van juni 2023 vragen om de Hoogbouw- en Vista-nota’s op te heffen. De gemeente bekijkt ten gronde de bezwaren die ingediend zijn over het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Dorpskern Heist en de omgevingsvergunning van het project op de hoek van de Heistlaan en Gustave Van Nieuwenhuysestraat en zal ingaan op bezorgdheden rond bouwhoogte en mogelijkheden van ondergrondse constructies.

Op het niveau van de vergunningen is er verscherpte aandacht voor het open en groene karakter, kwaliteitsvolle architectuur, grotere afstanden tot perceelsgrenzen in de villawijken, beperken van overmatige bouwdieptes... enzovoort.

"Om een antwoord te kunnen geven op de grote uitdagingen van de toekomst op lange termijn, zoals de klimaatverandering en de demografie van de badplaats, wordt momenteel hard gewerkt aan het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan, waarin de nieuwe ruimtelijke strategieën verder worden uitgeschreven. Doel is de krachtlijnen van het ruimtelijk beleidsplan nog voor of net na de zomer toe te lichten aan de gemeenteraad, dit met de vraag om mee na te denken over de ruimtelijke toekomst van de gemeente. Daarna is er in dit proces ook veel ruimte voor participatie vanuit de burger", aldus de gemeente.

2023-05-25 00:00:00 - Hoogbouw Knokke-Heist: kustgemeente stuurt bij  - knokke1.jpg
2023-05-25 00:00:00 - Hoogbouw Knokke-Heist: kustgemeente stuurt bij  - knokke3.jpg
Andy Debo