Nieuws

Groot­scha­li­ge brand­oe­fe­ning in Sky Towers bereidt Oos­tend­se hulp­dien­sten voor op nieu­we uitdagingen

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

De Oostendse horizon heeft de voorbije jaren veranderingen ondergaan. Dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee voor de hulpdiensten in de stad. Het blussen van een brand op erg hoge verdiepingen vereist specifieke technieken. Om dat goed te kunnen oefenen organiseert Stad Oostende in samenwerking met de hulpverleningszone een noodoefening in de tweede toren van de Sky Towers, die momenteel nog in opbouw is.

De geplande oefening simuleert een brand op de 13e en 24e verdieping van de nieuwe toren. De brandweer past de standaardprocedure voor brand in hoogbouw toe en test een nieuw communicatieschema en ICS mono- en multidisciplinaire opschaling uit. De medische discipline oefent op evacuatie en interne procedures voor slachtofferregulatie, registratie, communicatie en multidisciplinaire samenwerking.

De oefening brengt de nodige commotie met zich mee: hulpdiensten zullen uitrukken, materiaal wordt opgesteld en de gesimuleerde brand wordt bestreden. Om alles vlot en veilig te laten verlopen, worden er enkele straten afgesloten. Oostende heeft ook het automatische waarschuwingssysteem BE-Alert ingezet.

Nathalie Dewulf
Siel Vandorpe