Nieuws

Groe­ne warm­te voor nieuw­bouw­pro­ject Sandweghe

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

IVBO legt een nieuw warmtenet aan dat het nieuwboomproject Residentie Sandweghe zal voorzien van groene warmte. De aansluiting van Sandweghe op het warmtenet vormt het startschot om de Sint-Pietersmolenwijk verder te ontsluiten en om te vormen tot een duurzame woonwijk.

IVBO, de afvalintercommunale voor Brugge en Ommeland, baat al sinds 1982 een afstandsverwarmingsnet uit met de warmte die vrijkomt bij het verwerken van huishoudelijk afval. Via een nieuw warmtenet van 450 meter dat afgetakt wordt vanaf een van de hoofdaders van dat ondergrondse buizennetwerk staat de aanleg van een nieuw lokaal net van 4500 kW gepland in de driehoek tussen de Sint-Pietersplas, de Blankenbergse Steenweg en Oostendse Steenweg.

Nieuwbouwproject

Het eerste project dat zal aansluiten op het nieuwe warmtenet is het nieuwbouwproject Residentie Sandweghe. Dit project bevat de bouw van 70 appartementen en vijf commerciële ruimtes. Het project is volledig duurzaam. Zo wordt er naast groene warmte ook gebruik gemaakt van zonnepanelen, doorgedreven isolatie en vernieuwende bouwtechnieken. Hierdoor zijn alle appartementen BEN ofte Bijna Energie Neutraal, wat niet alleen het klimaat maar ook de bewoner voordelen oplevert.

Toekomstplannen

Het warmtenet van IVBO vormt een belangrijke schakel in het realiseren van de klimaatplannen van Stad Brugge om tegen 2020 20% minder CO2 uit te stoten. Met Residentie Sandweghe wordt dan ook de eerste stap gezet richting de verdere verkaveling en omvorming van de volledige Sint-Pietersmolenwijk tot een duurzame, op groene energie verwarmde wijk zonder aardgasnet.

Bernard Vanneuville

bernard.vanneuville@focus-wtv.be

Bernard Vanneuville