Nieuws

Groen licht: Vlaan­de­ren mag var­kens­boe­ren uitkopen

2023-03-09 00:00:00 - Groen licht: Vlaanderen mag varkensboeren uitkopen

De vrijwillige uitkoopregeling voor varkensboeren heeft groen licht gekregen van Europa. Die regeling staat los van de huidige stikstofonderhandelingen. Ook minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) is tevreden dat het systeem nu definitief kan worden goedgekeurd.

Een van de doelen van het stikstofakkoord van vorig jaar was om het aantal varkens in Vlaanderen tegen 2030 met 30 procent te reduceren. Varkenshouders met een impactscore hoger dan 0,5 procent krijgen daarom de mogelijkheid om tegen vergoeding vrijwillig hun bedrijf stop te zetten. Daarvoor werd 200 miljoen euro voorzien.

"Geen onrechtmatige staatssteun"

De Europese Commissie heeft nu laten weten dat dat bedrag niet als onrechtmatige staatssteun wordt beschouwd. Het systeem staat los van de vrijwillige uitkoopregeling voor zogenaamde oranje bedrijven uit het ontwerp voor het stikstofakkoord. De stikstofreductie als gevolg van de regeling voor de varkenshouders zit niet in de berekeningen voor het stikstofakkoord en wordt beschouwd als bonus om het stikstofbad sneller te laten leeglopen.

"Uit de nood helpen"

"De varkenssector gaat al jarenlang van crisis naar crisis, te meer omdat we veel meer produceren dan we zelf consumeren en er dus een grote afhankelijkheid is van de buitenlandse markt", zegt Demir. "Met deze volgende stap in de uitvoering van het Krokusakkoord kunnen we varkensboeren een vrijwillige stopzetting aanbieden en zo een groot aantal onder hen uit de nood helpen, en tegelijk de varkensstapel verder afbouwen én de uitstoot van ammoniak terugdringen."

"Ik ben blij voor de varkenshouders dat er nu eindelijk duidelijkheid is", zegt Brouns. "Het is nu aan de administratie om dit zo snel mogelijk uit te werken."

Jeroen Vercruysse

jeroen.vercruysse@focus-wtv.be

Jeroen Vercruysse
Belga