Nieuws

Geen CD&V op zit­ting ver­kie­zings­be­twis­ting Diksmuide

2019-03-06 00:00:00 - Geen CD&V op zitting verkiezingsbetwisting Diksmuide

Voor de Raad voor Verkiezingsbetwistingen in Brussel is vanmorgen de zaak rond de dubbele voordrachtsakten in Diksmuide behandeld. Opmerkelijk: Zes CD&V'ers, de partij van de geviseerde burgemeester Lies Laridon, stuurden hun kat.

Het zijn Bieke Moerman (sp.a-open), Inge Claeys (N-VA) en Gert Maertens (Groen) die de benoeming betwisten van de leden van het schepencollege, de voorzitter van de gemeenteraad en de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Alles draait rond het opmaken van twee voordrachtsaktes, waarbij sp.a-open in de eerste versie zou meegenomen worden in het nieuwe stadsbestuur. De lokale partij spreekt bij monde van Bieke Moerman van 'woordbreuk' en 'aan de kant geschoven'.

CD&V niet aanwezig, Idee wél

Op de zitting waren 10 getuigen opgeroepen, maar zes CD&V'ers onder wie burgemeester Laridon, stuurden hun kat. Wel schreven ze allen een standaardbrief, waarin ze stellen dat er van dubbele voordrachtsaktes geen sprake is. De procureur des Konings in Brussel moet nu beslissen of hij de afwezigen al dan niet zal vervolgen.

Drie gemeenteraadsleden van Idee Diksmuide, coalitiepartner van CD&V in Diksmuide, verschenen wél. Zij bevestigden onder eed dat er op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen rond elf uur 's avonds naast een voordrachtakte voor burgemeester, ook een collectieve voordrachtakte voor schepenen Marc Deprez, Marc Dekeyrel, Martin Obin en Gaby Verstraete werd ondertekend door de 13 gemeenteraadsleden van de meerderheid, net als er door hen ook een voordrachtakte voor voorzitter van de gemeenteraad Katleen Winne ondertekend werd.

Uitspraak tegen 13 maart

Eind februari 2018 waren al gelijkaardige voordrachtakten ondertekend, alleen met als voordragers leden van een coalitie CD&V / Idee Diksmuide én sp.a-open, dit in uitvoering van een bestuursakkoord voor de periode 2019 - 2024. Op dubbele voordrachtsakten staan zware straffen, tot het verlies van zes jaar een uitvoerend mandaat.  De Raad voor Verkiezingsbetwistingen zal uiterlijk op woensdag 13 maart een uitspraak doen. Daarnaast loopt er nog een andere procedure bij de Raad van State tegen de benoeming van burgemeester Laridon, waarin pas uitspraak verwacht wordt in de zomervakantie.

Lorenzo Dejonghe