Nieuws

Exact tra­cé hoog­span­nings­ver­bin­ding Ven­ti­lus nog niet zeker

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

De hoogspanningslijn Ventilus moet de groene stroom van windmolens op zee aan land brengen. Zeker als er voor de Westkust een nieuwe zone met windturbines komt is extra capaciteit nodig om de stroom aan land te brengen.

Maar welk tracé de hoogspanningsverbinding exact gaat volgen is nog niet zeker. Vanop zee komt de stroom in elk geval ondergronds aan land, in Brugge gaat ze bovengronds langs bestaande lijnen en masten. Langs de E403 zou er dan een nieuwe leiding komen, en die keuze lijkt dus op bovengronds af te stevenen. Tussen Izegem en Ledegem is dan voorlopig nog onduidelijk welk van de vier trajecten Ventilus verder volgt om de stroom dan verder te transporteren tot voorbij Avelgem, de Waalse grens over.

Redactie