Nieuws

Elf elek­tro­ni­sche neu­zen moe­ten jaren­lan­ge geur­pro­ble­ma­tiek in Rum­be­ke in kaart brengen

wolken hemel

In Rumbeke zullen elf elektronische neuzen dag en nacht geurmetingen uitvoeren in en rond de industriezone. Daarmee wil Stad Roeselare een antwoord bieden op de meldingen over geurhinder, die al jaren aansleept.

De meldingen over geurhinder rond het industrieterrein in Rumbeke leiden niet altijd tot objectieve vaststellingen door bijvoorbeeld politieagenten die ter plaatse komen. En er is geen eensgezindheid over de oorzaak van die stank.

Daarom investeren de Stad Roeselare, het Provinciebestuur, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen en de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) ruim 95.000 euro in een hoogtechnologisch netwerk van digitale geursensoren, het Geurnet Rumbeke. De partners doen hiervoor een beroep op middelen van het Regiofonds, meer bepaald uit het project ‘Bedrijventerreinen van de Toekomst’.

Drie jaar metingen

Het Geurnet Rumbeke bestaat uit 11 elektronische neuzen die gedurende minstens drie jaar lang dag en nacht metingen zullen verrichten in en rond de industriezone.

De elektronische neuzen meten veranderingen in de luchtsamenstelling en houden rekening met windrichting en -snelheid.

Meldingsapp

Buurtbewoners kunnen via de app STINX ook onmiddellijk geurhinder melden. Dankzij het geurnetwerk zullen de bedrijven ook een onmiddellijke melding krijgen bij hoge geurwaarden of veel hinderklachten. Zo kunnen ze zelf op zoek naar de oorzaak en die ook aanpakken.

Kjenta Vangampelaere

kjenta.vangampelaere@focus-wtv.be

Kjenta Vangampelaere