Nieuws

Duit­se expert buigt zich over Ven­ti­lus: Als hij beslist dat onder­gronds onmo­ge­lijk is, is de dis­cus­sie geslo­ten”, zegt Crevits

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

De Duitse expert Dirk Westermann zal zich buigen over de Ventilushoogspanningslijn die gepland wordt in West-Vlaanderen. Die professor moet bestuderen of ook een ondergrondse lijn met gelijkstroom technologisch haalbaar is.

Na het overleg met de betrokken burgemeesters langs het mogelijke Ventilustracé heeft de Vlaamse Regering toestemming gegeven aan de burgemeesters om een laatste expert aan te stellen. Bedoeling is dat een internationale professor bekijkt of een ondergrondse verbinding met gelijkstroom mogelijk is of niet. De burgemeesters zijn - in tegenstelling tot heel wat politici en de intendant - ervan overtuigd dat bovenverbinding niet de enige optie is.

"November beslissen"

In het programma 'De Afspraak' vrijdagavond was Vlaams minister van Volksgezondheid Hilde Crevits (CD&V) duidelijk: "Het doel is nog altijd om in november een beslissing te nemen. Het Ruimtelijk UItvoeringsplan moet dan de basis zijn voor de vergunning", zei ze.

"De burgemeesters mochten een internationale expert aanduiden. Als die nu beslist dat een ondergrondse verbinding met gelijkstroom toch niet mogelijk is, dan is wat mij betreft de discussie gesloten", voegde Crevits er nog aan toe.

De Vlaamse regering had ook beloofd om de stralingsnormen vast te leggen. Dat is intussen gebeurd. Die stralingsnormen bepalen de maximale belasting op de hoogspanningslijn, en dat is vooral op gezondheidsvlak een belangrijke beslissing.

Kjenta Vangampelaere

kjenta.vangampelaere@focus-wtv.be

Kjenta Vangampelaere