Nieuws

Domi­niek Savio: Al 15 jaar geen indexe­ring. Vol­gen­de rege­ring moet dit rechtzetten”

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Bij Dominiek Savio, de voorziening voor kinderen en volwassenen met een meervoudige beperking in Gits, vallen 10 ontslagen. Het is de eerste keer dat de instelling dit meemaakt. Volgens het bestuur kan het niet anders. De werkingsmiddelen zijn al jaren niet geïndexeerd zijn en ze krijgen te weinig centen van het RIZIV.

Philip Vanneste, Dominiek Savio: “De werkingsmiddelen zijn al vijftien jaar niet geïndexeerd. We vinden het heel belangrijk dat de volgende regering dat echt rechtzet."

Kiné en logopedie

Gelukkig was er wel een indexering van de bouwsubsidie voor de nieuwe basisschool en dagopvang. Maar er is vooral ook het hiaat bij het persoonsvolgend budget. Philip Vanneste, Dominiek Savio: “Ook daar stellen wij heel wat problemen vast. De middelen die wij krijgen van het RIZIV bijvoorbeeld bij kine die liggen lager dan wat je bij een normale kine krijgt. Daar waar je bij een normale kinebeurt 30 minuten tijd krijgt en 30 euro, krijgen wij maar 20 minuten de tijd terwijl het langer duurt voor onze bewoners en krijgen we maar 17 euro.”

Voor logopedie krijgt Dominiek Savio zelfs geen tegemoetkoming. De instelling zet alles op alles om goeie zorg te blijven bieden, maar daarvoor moet nu wel tien medewerkers vertrekken.

Kate Baert