Nieuws

Direc­teur Navy Aca­de­my Oos­ten­de aangesteld

2022-09-16 00:00:00 - Directeur Navy Academy Oostende aangesteld

De Navy Academy heeft donderdag fregatkapitein Luc Desanghere aangesteld als directeur. De Navy Academy is een fusie van het Competentiecentrum Marine in Brugge en de mijnenbestrijdingsschool EGUERMIN in Oostende.

Het is de bedoeling dat er de komende jaren fors wordt geïnvesteerd in de Oostendse marinekazerne.

Momenteel is de Navy Academy nog gevestigd op beide sites, maar tegen 2030 moet alles geherlokaliseerd worden in Oostende. De marine wil tegen 2030 dan ook uitbreiden. De komende jaren zal de marine groeien met 1.000 personeelsleden. Daarom zal ook de organisatie meegroeien, en werd de Navy Academy opgericht. Daar worden alle opleidingen gegroepeerd.

De Navy Academy zal in de toekomst meer dan 500 leerlingen en kaderleden huisvesten in Oostende, een forse uitbreiding ten opzichte van de ongeveer 100 militairen die er vandaag gevestigd zijn. Naast vormings- en opleidingsinstelling zal de Navy Academy ook het kennis- en innovatiecentrum zijn van de marine waar personeelsleden gedurende hun volledige loopbaan terechtkunnen om informatie te verzamelen en te delen over maritieme onderwerpen.

De nieuwe organisatie krijg nu met fregatkapitein Luc Desanghere een nieuwe directeur. Hij werd begin 2022 nog aangeduid als Hoofd Productie binnen de Navy Academy om nu benoemd te worden tot directeur. Daarnaast zal hij ook de functie van plaatscommandant voor het gebied Oostende uitoefenen.

Belga