Nieuws

Defi­ni­tief groen licht voor her­be­stem­ming klei­put­ten Egem

2020-05-28 00:00:00 - Kleiputten Egem: nieuwe groenzone van 33 ha

De Raad van State geeft definitief groen licht voor de het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan rond de kleiputten in Egem. De verzoekschriften tot nietigverklaring zijn ongegrond, oordeelt de Raad.

De provincie wil van de omgeving een publieke groene zone maken, waar ook plaats is voor een lokaal bedrijventerrein met een waterbekken. De kleiput zelf gaan ze verder opvullen en een groene bestemming geven. Het geheel zou op termijn een nieuw provinciaal domein kunnen worden.

De provincie wil nu met de gemeente en de grondeigenaars aan tafel om de plannen concreet te maken. 

Tegen de plannen was eerder al protest: zo haalde Groen aan dat er amper een paar kilometer verderop ook al een provinciaal domein is, met 't Veld in Ardooie. Tegenstanders haalden ook aan dat een bedrijf dat energie opwekt uit mest, net naast de zone, voor geuroverlast zal zorgen.

Jeroen Vercruysse

jeroen.vercruysse@focus-wtv.be

Jeroen Vercruysse