Cul­tuur­hui­zen her­den­ken bevrij­ding WO II met uniek cul­tu­reel programma

2023-05-08 00:00:00 - Cultuurhuizen herdenken bevrijding WO II met uniek cultureel programma

Zo'n 26 Vlaamse cultuurhuizen, ook een aantal West-Vlaamse, bundelen op 8 mei de krachten voor een uitgebreid programma waarbij de bevrijding en het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht.

Op tien locaties in Vlaanderen worden evenementen georganiseerd. De organisatoren hopen om van 8 mei jaarlijks een grote herdenkingsdag te kunnen maken. Op 8 mei 1945 gaf nazi-Duitsland zich officieel over. In heel Europa barstten bevrijdingsfeesten los. Daarna bleef 8 mei lang een officiële feestdag, maar in ons land werd die in de jaren '70 afgeschaft.

Verschillende kunstenorganisaties nemen nu mee het voortouw om op 8 mei ook hier opnieuw gepaste eer te bewijzen aan al onze verzetshelden en burgers die de overwinning op de nazi's hebben bevochten, onder de noemer Vrij op 8 mei. Vrij op 8 mei is een platform, geen centraal geleide organisatie. Diverse Belgische cultuurhuizen organiseren op 8 mei zelf hun eigen avond. Er wordt gestreefd naar eenzelfde aanvangsuur en elk jaar wordt één centrale tekst voorgesteld, waarmee acteurs en dramaturgen aan de slag kunnen.

'Hitler is dood'

Voor de eerste editie wordt als centrale tekst 'Hitler is dood' naar voor geschoven. Dit script van Stijn Devillé is gebaseerd op de Processen van Neurenberg, het won de Toneelschrijfprijs van de Nederlandse Taalunie en er is een Franstalige vertaling voorhanden. Bij latere edities zal ook vertrokken worden van Franstalige teksten, die dan in Vlaanderen in het Nederlands worden gebracht.

De deelnemende cultuurorganisaties zijn De Studio, 30CC, ARSENAAL/LAZARUS, Cinema Zed, Antwerps Kunstenoverleg, Mechels Kunstenoverleg, Construct Europe, Compagnie Tartaren, De Grote Post, De Snuffel, Erfgoedhuis Nazareth, fABULEUS, Gents Kunstenoverleg, Hart Boven Hard, Het nieuwstedelijk, Het Kwartier, Toneelhuis, LUCA School of Arts, Theater Antigone, OPEK, Stadshal Gent, De Nieuwe Zaal, Fort van Breendonk, Museum aan de Stroom, KVS en Théâtre National.

Belga