Nieuws
 | update 

Cipiers sta­ken opnieuw tegen over­be­vol­king in de gevangenissen

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Cipiers hebben sinds maandagavond 22 uur opnieuw het werk neergelegd in de Belgische gevangenissen, waaronder die van Brugge en Ieper. Ze doen dat om de overbevolking aan te klagen. De staking heeft de steun van alle vakbonden en is van onbepaalde duur. Hiervoor vonden er telkens 24 uursstakingen plaats. 

De vakbonden blijven zich verzetten tegen de zware werkomstandigheden door de overbevolking in de gevangenissen. Donderdag verlieten ze het overleg met minister van Justitie Paul Van Tigchelt en kondigden ze aan effectief over te gaan tot een staking op paasmaandag. De werknemersorganisaties slikten het niet dat de politicus aangaf de minimale dienstverlening bij stakingen te willen verhogen. 

De liberale vakbond VSOA had het zondag in een open brief over een open oorlog die de minister met zijn voorstel ontketende. Toch zien alle partijen elkaar normaal donderdag al terug voor een nieuw overleg. Ook met minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke zitten de bonden dan samen. Hij bekijkt mee of bepaalde gedetineerden terechtkunnen in forensische psychiatrische centra. 

Meer dan 12.000 gedetineerden

Een van de eisen van de cipiers is om de uitvoering van korte straffen tijdelijk stop te zetten. Dat gebeurt sinds september en die maatregel heeft het aantal gedetineerden nog vergroot. In de Belgische gevangenissen verblijven meer dan 12.000 gedetineerden. Dat getal ligt een stuk boven de maximale capaciteit en moet voor de vakbonden zakken richting 10.700.

Redactie
Belga