Nieuws

Char­les Beau­duin niet lan­ger co-CEO bij Bar­co maar voorzitter

Charles Beauduin

Charles Beauduin zal aftreden als co-CEO, en wordt voorzitter van Barco met ingang van 1 september 2024. An Steegen wordt bevestigd als CEO. Beauduin is ook eigenaar en CEO van machineproducent Vandewiele in Marke.


In 2021 namen An Steegen en Charles Beauduin hun rol op als co-CEO’s van Barco om het bedrijf een nieuw tijdperk binnen te leiden na de uitdagende covid-19-periode. Onder hun leiderschap werd de organisatiestructuur hertekend.

In de vergadering van 25 juni heeft de Raad van Bestuur het ontslag aanvaard van Charles Beauduin als co-CEO en vertrouwde hem de functie toe van nieuwe voorzitter van de Raad. Beauduin neemt de fakkel over van Frank Donck, die lid blijft van de Raad van Bestuur als onafhankelijk bestuurder. Deze wijzigingen treden in werking vanaf 1 september 2024. An Steegen blijft haar rol als CEO van Barco vervullen, en zal de strategie voor innovatie en winstgevende groei verder uitrollen.

Samen hebben we de implementatie opgestart van een nieuwe strategie gericht op innovatie, klantgerichtheid en focused factories. Die strategie werd uitgerold door de Barco-teams, ook tijdens mijn afwezigheid om medische redenen vorig jaar. Van bij de start was het mijn intentie om, na een aantal jaar van transformatie en verandering, mijn uitvoerende betrokkenheid af te bouwen. Dat moment is aangebroken.

Charles Beauduin
Bart Coopman