Cap­ta­tie- en zwem­ver­bod door blauw­al­gen op kanaal Bossuit-Kortrijk

Tijdens een controle van het kanaal Bossuit-Kortrijk zijn blauwalgen ontdekt. Daarom komt er een tijdelijk captatie- en zwemverbod over de hele lengte van het kanaal.

Blauwalgen komen vooral voor op water waar er weinig stroming is en bij warm weer. Bij het afsterven van blauwalgen in een drijflaag kunnen er giftige stoffen vrijkomen die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier. Klachten na contact variëren van irritatie van de ogen en luchtwegen tot diarree en braken. 

Door de aanwezigheid van blauwalgen is het daarom tijdelijk verboden water te capteren uit het kanaal Bossuit-Kortrijk voor het besproeien van consumptie- en voedergewassen en voor drinkwater voor vee. Om veiligheids- en gezondheidsredenen geldt bovendien een tijdelijk zwemverbod in de openwaterzwemzone van het kanaal. Ingeschreven zwemmers en clubs zijn ingelicht. Waterrecreatie zoals kajakken en pleziervaart is wel nog toegestaan, zolang er geen contact met het water wordt gemaakt. Suppen kan voorlopig enkel op de oude Leiearm, van de Budatip tot aan Buda Beach.

Het verbod blijft van kracht tot de drijflaag is verdwenen uit de zone en de concentratie aan gifstoffen voldoende laag is. Blauwalgen verdwijnen terug bij lagere temperaturen en meer regen. De stadsdiensten en De Vlaamse Waterweg voeren geregeld metingen uit en stellen het kanaal terug open zodra mogelijk.

Ben Storme