Nieuws

Brecht War­nez (cd&v) vraagt meer stem­lo­ka­len in wzc’s

Woonzorgcentrumwagnez

Brecht Warnez, Vlaams parlementslid voor cd&v en schepen in Wingene, roept op om de volgende lokale verkiezingen laagdrempeliger te maken voor ouderen. Slechts één op de twaalf Vlaamse gemeenten opende bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen een stemlokaal in een woonzorgcentrum. Dat blijkt uit cijfers die hij zelf opvroeg. 

Kortrijk was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een van de twaalf Vlaamse gemeenten of steden waar bewoners hun stem in woonzorgcentra konden uitbrengen. "Dit is symbolisch en symptomatisch", stelt de politicus uit Wingene. "Naarmate mensen ouder worden, lijken ze minder aandacht te krijgen. Het recht om te stemmen is juist het fundament van de democratie."

Vijfpuntenplan

De partij van Warnez, cd&v, heeft een vijfpuntenplan uitgewerkt om lokale verkiezingen meer af te stemmen op ouderen. Het eerste punt daarvan pleit ervoor om meer zorginstellingen te gebruiken als stemlokaal. De tweede eis gaat over betaalbaar vervoer voor minder mobiele senioren. Verder vindt cd&v het nodig dat lokale overheden ouderen meer digitaal ondersteunen en dat ook ouderenverenigingen op voldoende digitale en financiële bijstand kunnen terugvallen. Ten slotte stelt de partij voor om senioren via een overheidscampagne te overtuigen dat het lukt om hun biljet vlot in te vullen.

Robbe Wets