Nieuws
 | update 

Dwang­som van 1.000 euro per per­soon bij boe­ren­pro­test don­der­dag in de Zee­brug­se haven. Onaan­vaard­ba­re acties”, vindt de ver­e­ni­ging van havenbedrijven

Boerenprotest zeebrugge

Archiefbeeld

Er kunnen dwangsommen worden opgelegd tot 1.000 euro per persoon wanneer boerenprotest de haven van Zeebrugge blokkeert. Dat heeft de Brugse rechtbank beslist na een eenzijdig verzoekschrift dat de vereniging voor havenbedrijven in Zeebrugge had ingediend. Verschillende landbouwers planden alvast filterblokkades op twee toegangswegen in de buurt van de Zeebrugse haven. Of de dwangsom hun plannen zal wijzigen, moet blijken. De actiebereidheid bij de boeren blijft duidelijk groot.

Van waar die nieuwe protestacties?

Hoewel de acties niet uitgaan van de Boerenbond of het Algemeen Boeren Syndicaat ABS, bevestigen beide organisaties dat zij merken dat de landbouwers erg actiebereid zijn. Na het uitgebreid overleg tussen de landbouwersorganisaties en de Vlaamse regering kregen de boeren beloftes. Maar intussen zijn we een dikke maand later, en vinden heel wat landbouwers dat er weinig zichtbare gevolgen zijn van dat overleg.

En dus plannen landbouwers donderdag opnieuw de straat op met hun tractoren. Concreet zal het in Zeebrugge om filterblokkades gaan, waarbij personenverkeer allicht wordt doorgelaten, maar vrachtwagens niet. De boeren willen zo het signaal geven dat de industrie nog steeds - naar hun aanvoelen - meer de dans ontspringt dan de landbouw.

In Zeebrugge mogen we - volgens onze informatie - blokkades verwachten op twee punten: aan het einde van de Baron De Maerelaan, bij de Mole, waar ook een maand geleden een blokkade is opgetrokken. En aan de Koffieweg, iets meer bij de achterhaven.

Of de dwangsom die de Brugse rechtbank voorziet hier concreet iets zal aan veranderen, moet nog blijken.

"Onaanvaardbaar en onverantwoord"

Bij de vereniging voor Zeebrugse havenbedrijven kunnen de actievoerders op weinig begrip rekenen. 

"De voorbije weken was er nog begrip voor de bezorgdheden van de landbouwers, ook al leidde dat tot miljoenen euro’s economische schade. Zo liep de schade voor de havenbedrijven in Zeebrugge op tot 50 miljoen euro tijdens de vorige boerenprotesten begin februari. Sinds 16 februari is er echter een akkoord tussen de Vlaamse regering en de landbouworganisaties en wordt er volop overleg gevoerd op Vlaams, federaal en Europees niveau."

"Het is voor Apzi-Voka niet langer aanvaardbaar dat een groep radicale landbouwers nu opnieuw de haven viseert met blokkades, dit keer met het stikstofdecreet als inzet. “Ongenoegen, klachten, meningen moeten nu aan de overlegtafel geuit worden en niet op het terrein. Onze haven opnieuw bewust en doelgericht schade toebrengen, is totaal onaanvaardbaar en onverantwoord. We roepen de landbouwers dan ook op om op geen enkele manier werknemers van onze bedrijven of goederen in de haven de weg te versperren. Dit is onwettelijk. Het cliënteel van de havenbedrijven tolereert geen verdere vertragingen en vraagt ons om hiervoor de nodige maatregelen te nemen.” zegt Marc Adriansens, voorzitter van Apzi-Voka West-Vlaanderen."

"Van de politieke overheden verwacht Voka nu een krachtdadige handhaving van de openbare orde. “Havens zijn economische knooppunten en die moeten vrijgehouden worden. Elke inbreuk moet nu geverbaliseerd en gepenaliseerd worden” stelt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen. “De maat is vol. Voor elke dag dat de haven van Zeebrugge wordt afgesloten, lijdt ze opnieuw minstens tien miljoen euro economische schade en reputatieschade in het buitenland. Vanuit Apzi-Voka adviseren wij daarom onze lidbedrijven om hun belangen te verdedigen via alle beschikbare middelen en wij ondersteunen hen daar ook in.”

Bart Coopman