Nieuws

Bij­na 500 kin­der­op­vang­plaat­sen in West-Vlaan­de­ren kun­nen omscha­ke­len naar inkomenstarief

Kinderopvang

Archiefbeeld

Hilde Crevits maakt samen met agentschap Opgroeien bekend dat 497 plaatsen in 30 steden en gemeenten kunnen omschakelen naar inkomenstarief. Daar kunnen ouders binnenkort volgens hun inkomen betalen. Dankzij de extra maatregelen zal in totaal meer dan 80% van de kinderopvangplaatsen in Vlaanderen nu met inkomenstarief werken.

In de septemberverklaring is vastgelegd dat minstens 5.000 bestaande kinderopvangplaatsen moesten omschakelen. Eerder in 2023 lukte dit al voor 3.707 plaatsen, nu komen daar nog eens 1.646 plaatsen bij. Ook de spreiding over 118 steden en gemeenten in Vlaanderen is mooi verdeeld. 

"Dit is goed nieuws voor de ouders én de kinderopvangplaatsen. Een echte win-win."

Hilde Crevits, minister van Welzijn en Gezin

Meer zuurstof voor de kinderopvang

Minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits is opgetogen met de uitvoer van het akkoord. “We hebben de voorbije maanden verschillende maatregelen genomen om de kinderopvang meer zuurstof te geven. Dit is niet alleen goed nieuws voor ouders, maar ook voor de kinderopvangplaatsen zelf. Die kunnen investeren in betere werkomstandigheden.”

Robbe Van Damme

Kies West 24

Volg alles live over de Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen op 9 juni.