Nieuws

Ben­ja­min Van­dor­pe (CD&V): Voor Quic­kie waren we het laat­ste red­mid­del om aan de macht te blij­ven, voor Ruth zijn we de eer­ste keuze.”

CD&V Kortrijk

CD&V Kortrijk

Ook enkele dagen na de voorstelling van de Kortrijkse combine tussen Team Burgemeester en CD&V blijven er reacties komen. Zoals die van CD&V'er Benjamin Vandorpe, hier op de foto naast Felix De Clerck: " Ik steun het project. Maar waar we voor Quickie dus het laatste redmiddel waren om aan de macht te blijven, zijn we voor Ruth de eerste keuze."

Benjamin Vandorpe is gemeenteraadslid voor CD&V maar was, net als enkele andere raadsleden, niet aanwezig op de voorstelling afgelopen maandag. "De geruchten gingen de afgelopen dagen dat ik zou stoppen en de handdoek in de ring zou gooien en dat dat de reden voor mijn afwezigheid afgelopen maandag was. Niets is immers minder waar. Dit project voor Kortrijk ligt me te nauw aan het hart om het op te geven en ik laat het dan ook niet kapen door iemand die enkel in zijn eigen overleven geïnteresseerd is", geeft hij vandaag uitleg in een persmededeling.

"Wie aanwezig was op de partijraad afgelopen zaterdag kan beamen dat ik absoluut voorstander ben van een gezamenlijk project voor Kortrijk, waar we de krachten bundelen. We hebben er maanden (lang voor de terugkomst van Quickie) op vele echelons in alle stilte aan gewerkt. Het dynamisme dat Team Burgemeester de afgelopen jaren onder leiding van Ruth getoond heeft, gecombineerd met de serieus van ons als beleidspartij, is een winnend recept voor een nieuw project voor Kortrijk."

"Opnieuw heeft Quickie ons allen bedrogen door alle gemaakte afspraken al vanaf de start aan zijn laars te lappen."

Benjamin Vandorpe, raadslid CD&V

"Er werd tijdens de partijraad afgelopen zaterdag afgesproken dat de nadruk bij de bekendmaking in eerste instantie op “Stadslijst voor Kortrijk” als werktitel zou liggen en dat Hannelore en Ruth als verpersoonlijking van de samenwerking naar voor geschoven zouden worden. Een openingsspeech van 10 minuten door Quickie vanachter een groot Team Burgemeester logo in fucia kleuren, is helaas een beeld dat dit alles teniet doet en blijft hangen bij de mensen."

"Opnieuw heeft hij bewezen geen respect te hebben voor voor-of tegenstanders, nochtans is respect het fundament van onze partij. Opnieuw heeft Quickie ons allen bedrogen door alle gemaakte afspraken al vanaf de start aan zijn laars te lappen."

"Quickie mist elk moreel gezag om een nieuwe ploeg te leiden."

Vandorpe schetst hoe hij wel kiest voor een samenwerking met Open VLD (Team Burgemeester) maar daarbij kiest voor de stijl van Ruth Vandenberghe.

"In een huidig versnipperd politiek landschap is het moeilijk daadkrachtig beleid te voeren, en net daarom is het van belang om met open vizier en als een krachtig blok, cd&v, openVLD en onafhankelijken samen naar de lokale verkiezingen te trekken. Met een mooi uitgewerkt programma waarbij de drie cd&v krachtlijnen: mobiliteit, veiligheid en buurten& deelgemeenten, uitdrukkelijk naar voor komen."

" Hoe zouden we hieraan 6 jaar lang kunnen werken met iemand die zich bij de aankondiging al niet aan de regels houdt. Laat staan, met wie zou er na de verkiezingen een noodzakelijke coalitie gevormd kunnen worden, nu zijn huidige stadscoalitie partners hem onomwonden als onbetrouwbaar bestempelen. Quickie mist elk moreel gezag om een nieuwe ploeg te leiden. Zeker nu blijkt dat hij met alle macht geprobeerd heeft om eerst een gezamenlijke lijst met NVA en Vooruit te vormen, in plaats van met ons. Zelfs dit jaar nog, nadat alles al rond was met Team Burgemeester. Voor Quickie waren we dus het laatste redmiddel om aan de macht te blijven, voor Ruth zijn we de eerste keuze. Het mag dan ook niet verwonderen dat dit wederkerig is."

"Met Ruth kunnen we bouwen aan een hechte ploeg voor de komende legislatuur met respect voor elkaar. Kortrijk , de buurten en de deelgemeenten zullen er wel bij varen. Nee, dit gezamenlijk project voor Kortrijk ligt me te nauw aan het hart, om het zomaar te laten
kapen door de figuur Quickie. Vroeg of laat zal eenieder, ook binnen de cd&v kleur moeten bekennen. Laat het duidelijk zijn, ik zit in Team Ruth. Ik doe aan politiek, zoals ieder van onze afdeling, uit engagement, en daarbij ga ik mijn normen en waarden niet verloochenen."

Bart Coopman