Al drie gemeen­ten geven nega­tief advies voor Ventilusproject

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

De steden Roeselare en Harelbeke en de gemeente Zedelgem geven een ongunstig advies voor het ruimtelijke uitvoeringsplan voor Ventilus. Dat is de omstreden hoogspanningslijn dwars door onze provincie die de elektriciteit van de windmolens op zee aan land moet brengen.

Roeselare gaat akkoord met het gekozen tracé, maar wil een groter deel van het traject ondergronds. De stad maakt zich zorgen over een mogelijke impact van bovengrondse hoogspanningslijnen op de gezondheid. Er heerst ook nog veel onduidelijkheid over de compensaties. Zowel Roeselare als Harelbeke geven daarom een negatief advies.

Ook Zedelgem adviseert negatief: "Grondig gemotiveerd adviseren is onmogelijk. Het is een complex dossier en er was bijzonder weinig tijd", klinkt het. "Bovendien is onder andere het aspect van gelijkstroom ondergronds niet meegenomen als te onderzoeken alternatief. We eisen ook een strenger ruimtelijk uitvoeringsplan met daarin alle waarborden en eisen waaraan het Ventilusproject moet voldoen.

De redactie