2022-03-30 00:00:00 - Actiegroep Ventilus: "Federale en regionale overheden: praat met elkaar"

Het actiecomité tegen het bovengronds hoogspanningsproject Ventilus en het ondernemersplatform pleiten in een open brief voor meer samenwerking tussen federale overheid en gewesten. 

Vorige week maakte de federale overheid bekend te werken aan een versnelde uitrol van een nieuwe windmolenparkzone en een gelijkstroomverbinding met Noorwegen. "Wat federaal beslist wordt heeft gevolgen voor de gewesten, en omgekeerd."

"Gaat niet in op suggestie"

De actiegroepen pleiten er al langer voor om de hoogspanningslijn helemaal ondergronds te brengen, omdat daar een draagvlak is. "Maar wij krijgen de indruk dat Elia niet wil ingaan op die suggestie, onder meer door tijdsdruk," zegt het actiecomité. "Bovendien kreeg Elia niet de opdracht om gelijkstroom ondergronds te onderzoeken."

Ze vragen nu nogmaals om de piste van een ondergrondse stroomverbinding te onderzoeken, naar analogie met vergelijkbare buitenlandse projecten.

Lees ook:

 

Jeroen Vercruysse

jeroen.vercruysse@focus-wtv.be

Jeroen Vercruysse