Nieuws

VOKA wil spoor­lijn tus­sen Zee­brug­ge en Antwerpen

2019-01-17 00:00:00 - VOKA wil spoorlijn tussen Zeebrugge en Antwerpen

Voka West-Vlaanderen wil dat er grondig onderzocht wordt of er een spoorlijn kan komen tussen Zeebrugge, via Zelzate, naar Antwerpen.

Dat is een van de meest opvallende speerpunten die de werkgeversorganisatie vanavond zal voorstellen op zijn nieuwjaarsreceptie. Volledig nieuw is het idee niet. De spoorlijn is al eens opgeworpen in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en spoorwegbeheerder Infrabel heeft het traject ooit ingetekend, maar het werd nooit verder onderzocht. Tot op heden blijft het een spooktraject, maar Voka acht het moment rijp om het tracé toch eens grondig te onderzoeken.

De organisatie heeft daarvoor verschillende redenen. Op die manier willen ze de ontsluiting met het hinterland optimaliseren en vrachtwagens van de weg halen. Bovendien grijpt Voka een momentum aan, nu er voorzichtige gesprekken gaande zijn tussen de haven van Zeebrugge en die van Antwerpen. Als beide havens inzetten op complementariteit kan de spoorlijn nuttig zijn. Bovendien zou ook de haven van Gent op het tracé kunnen aangesloten w

orden en is er meteen een link met Zeeland Seaports, de koepel boven de havens van Vlissingen en Terneuzen.

Verbreding E403

Naast de spoorlijn dringt VOKA ook aan op een verbreding van de E403 tussen Roeselare en Brugge nu de haven van Zeebrugge steeds meer trafiek genereert. De E403 vormt een goede link tussen Zeebrugge en Noord-Frankrijk en Wallonië. In datzelfde kader hopen ze dat er ook werk wordt gemaakt van een volwaardige binnenvaartontsluiting, zodat goederen ook meer over water kunnen getransporteerd worden.

Belga