Nieuws

Opnieuw mooie arche­o­lo­gi­sche vond­sten op site BRUSK

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Op de toekomstige site van tentoonstellingshal BRUSK in Brugge, blijven archeologen bijzonderheden ontdekken.

Daar lag vroeger de Eekhoutabdij. Er werden onder meer graven gevonden die echt gelinkt kunnen worden aan personen. Ook ringen met edelstenen, een kelk en gotische bouwelementen werden gevonden.

Onder de speelplaats van het Sint-Andreasinstituut liggen al die tijd restanten van de historische Eekhoutabdij, uit de twaalfde eeuw. Een aantal weken geleden werden hier al grafkelders ontdekt. En ook nu weer. Ze weten zelfs om wie het gaat. Dieter Verwerft, archeoloog Raakvlak: "Dankzij een manuscript en onze resultaten kunnen we zes graven identificeren. Het gaat om vier abten van de abdij, de oudste daarvan is gestorven in 1163. En er zijn ook twee graven van twee burgemeesters van Brugge uit de zestiende en zeventiende eeuw.

Loden kist

Maar het meest bijzondere is toch wel een loden grafkist in een dubbele grafkelder. Tijdens het uitgraven, vielen de monden van de archeologen open. "Als we de brokstukken eruit gehaald hebben, hebben we een loden grafkist gevonden. Die brokstukken hebben de kist platgedrukt maar daardoor is ze ook mooi bewaard gebleven."

Een loden grafkist is een voorrecht voor enkel belangrijke personen. Het lichaam wordt er ook goed in bewaard. Dieter Verwerft, archeoloog Raakvlak: "Zeer uitzonderlijk. Voor mij, nog nooit meegemaakt en ook niet mijn collega's. We weten wel niet wie daar in zit. Totaal niet. We gaan die kist lichten en in bijzijn van specialisten openen. Die goede bewaring zorgt ervoor dat alle informatie besloten blijft in die kist. Dat kan gaan om plantenresten, textiel, kleine vondsten, zelfs DNA. Als we dat allemaal bestuderen hopen we dat mysterie van de identiteit te kunnen oplossen."

Tegen eind juni moet het archeologisch onderzoek afgerond zijn. Dan komen hier regenwaterputten.

Bekijk ook:

2023-06-19 00:00:00 - Opnieuw mooie archeologische vondsten op site BRUSK - loden.jpg
Jens Lemant