Nieuws

Zee­ge­bon­den taken Civie­le Bescher­ming Jab­be­ke naar Brand­weer­zo­ne 1

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

In ons land zullen maar twee kazernes van de Civiele Bescherming open blijven.

Het gaat om die van Brasschaat en van Crisnée in Wallonië.  Zoals te vrezen was, gaat de kazerne van Jabbeke dicht. Dat heeft Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jambon gezegd op een persconferentie vanmiddag. 

De Civiele Bescherming wordt een gespecialiseerde dienst voor zeer complexe of langdurige opdrachten op heel het grondgebied. Dat vergt hoogopgeleid personeel en een aangepast statuut. Beroepsmensen zullen betere loonsvoorwaarden krijgen. Vrijwilligers krijgen eenzelfde uitrusting, meer erkenning en een uniforme opleiding. Ze zullen makkelijker kunnen overstappen naar het professioneel kader. Eerstelijnstaken die ook de brandweerzones kunnen uitvoeren, zullen niet meer tot de kerntaken van de Civiele behoren.  

Geen naakte ontslagen

Een aantal mensen zullen niet langer bij de Civiele Bescherming kunnen blijven, onder andere omwille van de woon-werkafstand. Maar de minister maakt zich hard dat er geen naakte ontslagen zullen vallen.  Zij krijgen de kans om in andere diensten te werken zoals de noodcentrales 112, brandweer, politie, douane enz...  

Brandweerzone 1

Per gewest blijft dus nog maar één kazerne open en dat in functie van de grootste risicogebieden zoals Ceveso-bedrijven.(nucleaire bedrijven, gas- of chemische installaties nvdr)  Dringende zeegebonden taken die vanuit Jabbeke gebeuren (zoals olieverontreiniging op zee, overstromingsgevaar door dijkbreuken e.d. nvdr)  worden geïntegreerd in Brandweerzone 1.  Die zone krijgt het materiaal, de mensen, gebouwen en het nodige budget.  Tegen eind 2019 moet de hervorming een feit zijn.

"Een interventie zoals die bij het salpeterzuurlek in Zevekote eind vorige week, waarbij de Civiele Bescherming metingen kwam uitvoeren, zal in de toekomst ook perfect uitgevoerd kunnen worden door de brandweerzone", meent Jambon.

Herbekijk hier de integrale persconferentie

Lees hier alle berichtgeving over de sluiting van de kazerne in Jabbeke.

De redactie